Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-08-28 Graži tradicija išlieka

Kėdainių rajono mokykla-darželis „Obelėlė“ šiais metais švenčia savo gyvavimo šešiasdešimtmetį. Šalia kitų tradicijų m/d „Obelėlė“ bendruomenė kasmet paskutinį rugpjūčio sekmadienį, prieš žengdama mokslo ir žinių šventovėn renkasi į Šv. Jurgio kankinio bažnyčią švęsti Šv. Mišių.

Ateina į bendrą tikėjimo ir vienybės išpažinimo šventę norėdami pavesti Viešpačiui savo būsimus Naujųjų mokslo metų ugdytojų ir mokinių planus, siekius, darbus bei rūpesčius. Klebonas pasidžiaugė, kad tęsiama tokia graži tradicija.

Meldėmės už šios ugdymo įstaigos direktorę Renatą Zigmantavičienę, visą administraciją, ugdytojas kad visada pakaktų jėgų, tvirtumo ir kantrybės vadovaujant, ugdant, suprantant kiekvieno vaiko širdį, vedant juos mokslo, tikėjimo, doros, meilės, pagarbos vienų kitiems, savo ugdytojams, tėvams, Dievui ir Tėvynei keliu.

Dėkojome Dievui už vaikystę, kuria gali džiaugtis vaikai ir prašėme Dievo palaimos visiems vaikams ypač pirmokėliams, kurie nedrąsiai pravers pirmos klasės duris.

Meldėme Dievą, kad Švenčiausioji Mergelė Marija savo meilingu užtarimu būtų mokinių, mokslo ir pažangos globėja.

Meldėme Dievo palaimos šeimoms, vaikų tėvams ir globėjams, kad jie būtų atsakingi už savo vaikus, siektų nuolatinio bendradarbiavimo su mokykla, kad šeima būtų ta mažytė šventovė, kurioje bręsta ne vien vaiko kūnas bet ir trapi jo siela, kurioje būtų ištartas pirmas maldos žodis „Vardan Dievo Tėvo...“ dar taip sunkiai tariamas, bet toks reikalingas vaiko sielai, kur mokomasi mylėti, atjausti, gerbti, būti tolerantiškais, laimingais.

Prašėme Dievo dangiškos ramybės amžinybėn išėjusiems šios ugdymo įstaigos darbuotojams ir mokiniams.

Viešpaties palaiminimui, prie altoriaus atnešėme mokyklos-darželio „Obelėlė“ mokytojos Astos Jasiūnienės su meile iškeptą, darbščių rankų, Dangaus ir vasaros augintą, ir puoselėtą naujojo derliaus duonos kepalą. Tą draugiškumo, susėdimo prie bendro stalo, dalijimosi bei pagarbos mūsų kasdieniam valgiui simbolį. Šią duoną dalinsime rugsėjo 1 dieną mokyklos-darželio „Obelėlė“ bendruomenei ir svečiams.

Viešpaties palaiminimui, prie altoriaus atnešėme Šventąjį Raštą, Kauno katechetinio centro dovaną dovanotą mokyklos darželio „Obelėlė“ ugdymo įstaigai. Mūsų tikėjimo Šventoji Knyga bus išdalinta kiekvienai klasei. Su Šv. Raštu galės susipažinti, ikimokyklinukai, skaityti ir domėtis ugdytojai bei visa mokyklos-darželio bendruomenė.

Viešpaties palaiminimui, prie altoriaus atnešėme gerumo ir darbštumo, bendruomeniškumo simbolį medų ir mokyklos-darželio „Obelėlė“ mokinių pačių užaugintų, surinktų ir sudžiovintų arbatžolių žiedelius iš, kurių bitutės kopinėjo šį medų, kuris primins, kad mokykla prilygsta bičių aviliui, kur nuolat vyksta kruopštus sutelktas kasdienis bendras darbas.

Šv. Rašto skaitinius skaitė m/d „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė ir ketvirtokų mokytoja Jolanta Klevinskienė. Tikėjimo išpažinimą, Visuotinę maldą ir atnašų tekstą skaitė tikybos mokytoja Genė Sereikienė. Atnašų nešimą organizavo trečiokų mokytoja Violeta Lukoševičienė ir Renata Šimanauskienė. Atnašas nešė: priešmokyklinukų mokytoja Ilma Federavičienė su savo dukromis Mėta ir Goda atnešė prie altoriaus Šventąjį Raštą, mokytoja Violeta Lukoševičienė su buvusia šios ugdymo įstaigos mokine Gabija Žebrauskaite atnešė duonos kepalą, medų ir arbatžoles nešė direktorės pavaduotoja Danutė Navajauskienė su Jūrate Leskauskaite, Ostiją ir vyną nešė ikimokyklinio ugdymo mokytojos Asta Čepaitė ir Violeta Balbierienė.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės