į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-10-04 Maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi“

„Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų,

 klausėsi jo žodžių.“

(Lk 10.39)

 

Kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčia spalio 4-ąją yra atvira ir gyvūnams. Tą dieną, parapijos klebono rūpesčiu, yra rengiama maldos valandėlė „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi“.

Spalio 4-ąją bažnyčioje, prie Viešpaties kojų, galima atsisėsti visai šeimai, atsivedant ir savo mylimus augintinius, kurių gausa tiesiog stebina. Štai šventasis popiežius Jonas Paulius II-asis sakė, kad gyvūnai irgi turi sielą ir nusipelnė būti arti Dievo.

 

 

Parapijos klebonas yra Dievo apdovanotas kūrybiškumu, tad tiek parapijos gyvenimas yra įvairus ir džiaugsmingas, tiek ir pasaulinės Gyvūnų dienos paminėjimo valandėlė kasmet vis organizuojama kitaip.

Kiekvieną sekmadienį malda lydime kenčiančią Ukrainos tautą, kuri nuo karo baisybių kenčia, alksta, žūsta. Tai paliečia ir žmones, ir gyvūnus... Dėkojame Viltei Liaugminaitei, kuri atsivežė ne tik savo gražuolius augintinius, bet ir globojamus ukrainiečius su jų augintiniais. Po klebono ir susirinkusiųjų bendros maldos, Pastoracinės tarybos narys Kęstutis Volkus, kartu su Albertu Ramanausku ir Danguole Barauskiene, sugiedojo Ukrainos himną.

 

 

Klebonui pakalbinus kiekvieną atsineštą augintinį vardu, Motinos maldoje judėjimo mamos pakvietė visus sugiedoti giesmę „Švenčiausias aukščiausias“. Vėliau parapijos klebonas palaimino gyvūnėlius, katechetė Genė Sereikienė skaitė savo eiles, Motinos maldoje judėjimo mamos kvietė drąsiai visus kartu giedoti giesmes, padalindamos jų tekstus. Ne vienas gyvūnas taip pat įsijungė į giedorių gretas...

 

 

Šios šventės ypatingai laukia jaunimas ir vaikai, kuriems kasmet klebonas trumpai papasakoja šv. Pranciškaus istoriją. Saulei Danilevičiūtei vaizdžiai paporinus gražų anekdotą, anekdotų pasakojimas apie gyvūnus išsiplėtė ir į suaugusiųjų gretas.

Šventėje taip pat dalyvavo ir kalbėjo Kėdainių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorius Alfonsas Genys bei veterinarijos gydytojos Jurgita Jagučiauskė ir Skaidrė Olberkaitė.

Baigiantis maldos valandėlei klebonas pakvietė mylėti ne tik savo augintinius, bet ir kitus gyvūnus, nepamirštant ir tų, kurie klaidžioja gatvėse ar glaudžiasi prieglaudose.

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės