Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-08-23 Baltijos kelio dieną Šv. Mišios už Tėvynės laisvę, kovotojus ir atminties valanda prie Kryžiaus

Baltijos kelio (Juodojo kaspino) dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už Tėvynės laisvę ir kovotojus.

Šv. Mišiose dalyvavo Kėdainių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis, tarybos narys Rimgaudas Rimošaitis, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius Henrikas Vaicekauskas, Tarybos narė Vilma Šnurevičiūtė, parapijiečiai, šauliai, Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, Marijos legiono bei Caritas moterys.

Po šventųjų Mišių dviem autobusais vykome į Baltijos kelią, kur 1989 metais kėdainiečių pastatytas Kryžius istorinei Baltijos kelio dienai atminti. (Metalo vamzdžių kryžius: „Tiesa – tautos stiprybė 1939–1989. Kėdainiečiai“) 84 km. ties Ukmerge.

Prie Kryžiaus kalbėjo Kėdainių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Antanas Pavolis. Jis padėjo prie Kryžiaus gėles. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius palaimino visus susirinkusius čia jau 28 kartą kviesdamas padėkoti Dievui už tą didį stebuklą – Laisvės dovaną.

Dalyvavusieji 1989 metų trijų Baltijos šalių vienybės dienoje apjuosiant gyva grandine Baltijos kelią uždegė žvakeles prie Kryžiaus ir pasidalijo tos įsimintinos dienos prisiminimais.

Baltijos kelio scenoje – vienoje Kryžiaus stotelių Kėdainių krašto literatų sambūrio literatės skaitėme eiles: Vilija, Neringa, Genė.

Skambėjo „Jorijos“ dainos, daug dainų iki saulei pasislepiant. 28 metai prašuoliavo fantastiniais žirgais.

Kada neskaičiuoji laiko nepalieti ir prisiminimų. Laikas visada jaunas. Kasdien vis kitoks jis tik žmogui ir žemei. Susikabinome rankomis, kad pajaustume vieni kitų širdžių plakimą. Tą valandą eilėmis skambėjo žodžiai: Tėvynė, Laisvė, Pareiga, Ištikimybė, Padėka…

Kvietimas maldai ir laiminančios rankos, dalijimasis prisiminimais viskas derėjo dėkojant Dievui už mums duotą Laisvės dovaną.

 

      Genė Sereikienė

   Nuotraukos straipsnio autorės, Neringos Visockės ir kitų