Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-01-07 Bažnyčioje apsilankė Trys karaliai

Šventų Kalėdų laikotarpiu žiburiais švietė gatvės, aikštės ir namai. Puošniosios karalaitės eglės viena už kitą gražesnės kvietė į aikštes pasigrožėti jomis. Šventų Kalėdų laikas atnešęs didelį džiaugsmą - Jėzaus gimimą baigiasi Trijų karalių dieną. Gęsta žiburiai, nupuošiamos eglės, užsidaro kalėdinių renginių ciklas.

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje švenčiant Viešpaties Apsireiškimo (Trijų karalių) šventę 2018 metų sausio 7dieną (sekmadienį) apsilankė Trys karaliai. Prie altoriaus juos sutiko klebonas Artūras Stanevičius, kuris nuvedė Tris karalius prie Prakartėlės pagarbinti gimusio Jėzaus. Čia bažnyčios choras drauge su tikinčiųjų bendruomene sugiedojo giesmę ,,Sveikas Jėzau gimusis“. Šv. Mišių metu klebonas pašventino Trijų karalių dovanas: auksą, smilkalus ir mirą.

Po Šv. Mišių Trys karaliai: Kasparas, Merkelis ir Baltazaras išdalino esantiems bažnyčioje pašventintą kreidą. Klebonas Artūras Stanevičius paprašė, kad parsinešę į namus šventintą kreidą užrašytume Trijų karalių vardų pirmąsias raides ne vien ant savo namų durų, bet ir ant kaimynų bei artimųjų durų palinkėdami jiems, kad Viešpaties Apsireiškimo šventė paskatintų nepaliauti ieškoti Dievo. Klebonas priminė, kad nepamirštume prie karalių vardų pirmųjų raidžių pridėti kryželius, nes Trys karaliai buvo šventi ir prirašyti 2018 metus +K+M+B 2018.

Šventoriuje parapijiečiai neskubėjo skirstytis į namus, bet sveikino vieni kitus su Trijų karalių švente linkėdami, kad šiais metais kiekvienus namus aplankytų šventieji karaliai atnešdami į juos santarvę, tikėjimą ir Jėzaus meilę.

                                                                                  

                                                   Genė Sereikienė

Nuotraukos Vikos Makaveckienės