Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-09-24 Bažnyčioje prasidėjo katechezės pamokėlės

Sparčiai bėga rugsėjo dienos. Vos prieš kelias savaites rinkomės į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią Šv. Mišioms už naujus mokslo metus ir štai rugsėjis jau eina į pabaigą. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje norintiems priimti Pirmąją Komuniją prasidėjo katechezės pamokėlės.

Tą sekmadienį meldėmės ne vien už Gyvojo Rožyno kalbėtojus, bet ir už vaikus susirinkusius į bažnyčią. Klebonas Artūras Stanevičius pasveikino vaikus ir jų tėvelius esančius bažnyčioje linkėdamas atsakingai dalyvauti katechezės mokymuose ir Šv. Mišiose pasidžiaugdamas, kad drauge su vaikais atėjo jų tėveliai.

Pirmojoje katechezės pamokėlėje dalyvavo būrelis vaikų. Supažindinau vaikus su mokymo grafiku, programa, aptarėme, adoracijos ir patarnavimo Šv. Mišioms galimybes. Kalbėjome apie drausmę, pamokėlių lankymą, apie tai ką reikės išmokti ir kokį gėrį sukaupsime savo dvasioje, pajausime širdelėse besiruošdami Atgailos – Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams.

Tėveliams taip pat buvo įdomu pabendrauti, susipažinti su aplinka, kurioje mokysis vaikai. Sutarėme, kad kiek galima artimiau visi bendrausime padėdami vaikams pažinti tikėjimo tiesas, kad tas laikas tėvelių praleistas drauge su savo vaikais bažnyčioje ateityje duos puikius vaisius. Kas geriau gali duoti krikščioniško gyvenimo pavyzdį vaikams, jeigu ne jų tėvai.

 

                                         Genė Sereikienė Šv. Jurgio bažnyčios katechetė

                  Nuotrauka straipsnio autorės