Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-11-18 Dievo šlovinimas giedant

Šv. Cecilijos dienos Šv. Mišios

 

Ruduo nubėgdamas padovanojo vieną kitą gražų sekmadienį. Kviečiant bažnyčios varpui sekmadieniais gatvėse pasirodo šventiškai apsirengę parapijos tikintieji. Sekmadienis yra šventa diena skirta maldai ir poilsiui. Su tėveliais atskuba katechezės vaikai. Berniukai eina patarnauti prie altoriaus, o mergaitės adoruoti. Jaunimas prisijungia prie bažnyčios choristų. Šventoriuje girdisi, kaip parapijos namuose vyksta bažnyčios choro repeticija.

Sekmadienio malda tai po susikaupusių savaitės rūpesčių širdies atvėrimas Dievui, galimybė padėkoti, pasimelsti už save, savo vaikus, šeimą. Nuostabu, jeigu tą maldą dar ir džiaugsmingai išgiedame dvigubą pagarbą išreikšdami Viešpačiui.

Šventosios Cecilijos dieną prieš Šv. Mišias Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje bažnyčios choras giedojo Rožyną. Meldėmės už bažnyčios choristus ir jų vadovę Aušrą Giedrienę, rytmečio chorą „Rytmečio tekančios saulės - Viešpaties Jėzaus chorą“ ir vadovę Laimą Misevičienę, Jaunimo šlovinimo grupę „Giedokime Viešpačiui“. Meldėmės už išėjusius anapilin choristus ir vargonininkus.

Šv. Cecilija buvo Romos trečio amžiaus pradžios krikščionė prievarta sužadėta su nekrikščioniu vyru, kurį po kurio laiko pati atvedė į tikėjimą. Už savo tikėjimą Cecilija buvo nukankinta. Kankinama ji šlovino Dievą giedodama. Penktame amžiuje Cecilija buvo paskelbta šventąja, kuri yra laikoma vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų, dainininkų ir poetų globėja. Bažnytiniame mene Šv. Cecilija vaizduojama esanti angelų ir šventųjų apsuptyje, laikanti portatyvinius vargonėlius arba smuiką.

Gausus būrys bažnyčios choristų drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi ir choro vadove Aušra Giedriene tos dienos atminimui sustojo prie altoriaus nusipaveiksluoti.

 

 

                                      Genė Sereikienė

Nuotraukos Aušros Giedrienės ir Genovaitės Matusevičienės