Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-12-24 Bernelių Šv. Mišios Kūčių vakaro tyloje

Šeimos pavalgę Kūčių vakarienę skubėjo į Bernelių Šv. Mišias padėkoti, kad sulaukė Kristaus Gimimo šventės ir pritarti Angelų giesmėms. Net mažiausieji šeimos nariai drauge su tėveliais atėjo prie Prakartėlės.

Klebonas Artūras Stanevičius Bernelių Šv. Mišias pradėjo aukoti nuo Prakartėlės,  ją pašventindamas. 1223 metais pirmąją Prakartėlę įrengė šv. Pranciškus Asyžietis Italijoje.

Tą šventą vakarą apsilankę bažnyčioje visi gavo dovanų 2019 metų kalendorių su Šventojo Tėvo Pranciškaus atvaizdu.

 

***

Leidžiasi vakaras, leidžias

Į tyrumo gelmes.

Balta staltiese lino

Šienelį užklojame mes.

Aplanko namus gerumas,

Danguje ieškom žvaigždės.

Ne kas kartą

Toks vakaras būna,

Kada Atėjimo lauki, ilgies...

Žemė ir dangus

Jėzaus Gimimą tuoj švęs.

 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos ir eilės straipsnio autorės