Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-05-06 Dangiškosios Motinos mėnesį vaikai meldėsi už savo mamas

Gegužės mėnesį savo maldas, giesmes, gražiausius litanijos kreipinius skiriame dangiškajai Motinai Švč. Mergelei Marijai. Marijos užtarimo ir palaimos savo vaikams prašo mūsų žemiškosios motinos. Nuoširdžiausios žemiškųjų motinų maldos už juos, savo vaikus. Širdyse išnešiotą skausmą Motinos atneša savo prašymuose ir palieka prie Marijos altoriaus.

Vaikai savo meilę mamoms išreiškia piešdami jų portretus ir įdėdami į šį darbą dalelę savo širdies. Rašo eiles ir laiškus mamoms, teikia pačių pagamintas dovanėles.

Motinos dieną Šv. Mišias už mamas aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Pirmosios Komunijos vaikų paklausiau gal jie norėtų pasimelsti už savo mamas. Malda taip pat yra dovana, nieko nekainuojanti ir neįkainuojama. Vaikai mielai sutiko. Vieni sakė, kad maldas skirs už mamų sveikatą, o kiti prašys Marijos globos savo mamoms, močiutėms, globėjoms.

Kol turime branginkime savo mamas, dovanokime gėles, gražius žodžius ir nuoširdžiausias maldas. Paklauskime, kas jas liūdina, paguoskime ir apkabinkime. Iš vaikystės prisiminimų - skaudžiausia buvo nuvilti savo mamą.

Po pamaldų bažnyčioje esančioms mamoms koncertavo labūnaviečiai. Prie šventiškos nuotaikos labai derėjo smuiko garsai. Tą atmintiną Motinos dienos sekmadienį sustojome nuotraukai prie šventoriaus Marijos.

 

***

Ko tokia nuliūdus, mano Mama?

Kodėl taip retai juokies?

Gal šiandieną vėl kas nors tave užgavo,

Kad ašaros lašas toks tyras kaip žiedas

Nukrito ant tavo širdies?

Pabėrus į saują Rožančiaus karolius

Tu vėl su Marija kalbi.

Kitiems vis prašai užtarimo malonės,

Tik save visai užmiršti.

Nubudusi gamta Tau atgaivą neša.

Vyturys dainuos vėl Tau.

Tave visados gaubs Dievo palaima.

Nubrauki liūdesį ir ašarą nuo veido -

Pavasaris sugrįžo, Mama, nusijuok.

 

Genė Sereikienė – nuotrauka ir eilės straipsnio autorės