į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2018-08-26 Į naujus mokslo metus prašant Dievo palaimos

Rytas dengiasi rūkais, o žemė kvepia rudeniu. Gėlės vis dar nori žydėti, o bitės dar ieško medaus jų žieduose. Krūmokšnius nukloja voratinkliai. Sveikinamės su rudeniu. Pamaniau, kad gyvenimo bėgsmo tikriausiai nejaučia vaikai. Klausiu trečiaklasių: „Ar norite į mokyklą?“ – atsako: „Norim“. Įdomu vaikams vėl susitikti jaukiose klasėse ir dalintis vasaros potyrių įspūdžiais.

 

Šv. Mišios

 

Kaip ir kasmet paskutinį vasaros sekmadienį mokyklos-darželio „Obelėlė“ bendruomenė rinkosi Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. Už šią ugdymo įstaigą Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, kuris visiems linkėjo Dievo globos ir palaimos, saugių ir laimingų mokslo metų.

Šventojo Rašto tekstus skaitė mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė ir mokytoja Jolanta Klevinskienė, „Tikėjimo išpažinimą“ – šių eilučių autorė.

 

Visuotinė malda

 

Visuotinę maldą skaitė Marijos legiono maldininkė Loreta Zubrickienė

Visuotinėje maldoje meldėme Viešpatį:

 

Už Dievo tautos vyriausiąjį Ganytoją popiežių Pranciškų ir visus jo pagalbininkus dvasinius vadovus.

 

Prašėme Viešpaties suteikti popiežiui Pranciškui stiprios sveikatos, o jo pagalbininkams dvasiniams vadovams ištikimybės Šventajai Dievo tautai - Bažnyčiai.

 

Už mokyklą-darželį „Obelėlė“ ir jos direktorę Renatą Zigmantavičienę bei visą mokyklos darželio administraciją, mokytojas ir auklėtojas.

 

Tuojau atsivers ugdymo klasių durys. Mokykla-darželis „Obelėlė“ prisipildys vaikų džiaugsmo ir klegesio. Meldėme Viešpatį, kad vaikų ugdytojams visada užtektų jėgų, tvirtumo ir kantrybės ugdant, suprantant kiekvieno vaiko širdį, vedant juos mokslo, tikėjimo, doros, meilės ir pagarbos vienų kitiems, savo ugdytojams bei tėvams, Dievui ir Tėvynei keliu.

 

Už mokyklos-darželio „Obelėlė“ ugdytinius 1 - 4 klasių mokinius bei darželio auklėtinius, o ypač už gausią pirmokų klasę, už tuos, kurie pirmą kartą susitiks su savo mokytoja.

 

Meldėme Viešpatį  jiems nuoširdaus bendro darbo, draugiškumo, saviraiškos, kūrybiškumo pamokose ir žaidimuose, pagarbos bendruomenei, kad visi būtų sveiki, saugotų vieni kitus ir puoselėtų jiems duotą gražią aplinką.

 

Už šeimas iš kurių vaikai ateis į šią ugdymo įstaigą.

 

Meldėme Viešpatį šeimų ir ugdymo įstaigos stiprios sąjungos siekiant bendro tikslodedant tvirtus ugdymo pamatus, diegiant vaikams tikrąsias vertybes nuo, kurių priklausys tolesnis jų kelias.

 

Už m/d „Obelėlės“ puoselėjamus gamtamokslio ugdymo rezultatus.

 

Meldėme Viešpatį, kad vaikai gebėtų saugoti, mylėti ir globoti gamtą. Vedini ugdytojų patys sodintų gėlę, daigą, matytų, kaip auga, žydi, bręstą, skanautų pačių užsiaugintų daržovių ir gertų pačių augintą ir virtą arbatą. Gebėtų būti bendruomeniškais, draugiškais, atsakingais; ateiti, atrasti, stebėti Dievo sukurtą pasaulio grožį ir patys kurtų, augintų, puoselėtų, kad pasiektų puikių gamtamokslio ugdymo rezultatų.

 

Už visus darbuotojus, kurie vaikus maitins, kurs jiems jaukią ir švarią aplinką, globos ir saugos.

 

Meldėme Viešpatį sveikatos ištvermės ir atsakingumo tiems mokyklos darželio darbuotojams, kurie rūpinsis, kad vaikų ugdymo aplinka, kurioje vaikai mokosi ir žaidžia būtų jauki, saugi ir tvarkinga, kad mokslo metai su Dievo palaima būtų visiems sveiki, saugūs, darbingi ir kūrybiški.

 

Atnašos

 

Atnašų tekstus skaitė direktorės pavaduotoja Danutė Navajauskienė. Mokyklos-darželio „Obelėlė“ ženkliukus atnašavo trečiokės Gabija Žebrauskaitė ir Ieva Šliavaitė. Duoną nešė mokytoja Violeta Lukoševičienė ir Albertas Navajauskas. Mišių aukai skirtą duoną ir vyną prie altoriaus atnešė mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė ir Josvainių gimnazijos direktorius Ramūnas Zigmantavičius.

 

Viešpaties palaiminimui, prie altoriaus atnešėme mokyklos-darželio „Obelėlė“ bendruomenės išskirtinumo ženklelius, kuriuos segėdami didžiuosimės, kad esame tos bendruomenės nariais.

Viešpaties palaiminimui, prie altoriaus atnešėme šiųmetę duoną, kurią kasdien kiekvienas dedame ant savo stalo šeimose. Mokyklos-darželio „Obelėlė“ bendruomenė taip pat yra viena šeima: ugdanti, priimanti, tarnaujanti. Duona dalysimės pirmąją mokslo metų dieną kaip, vieningumo, bendruomeniškumo, vienos šeimos draugiškumo ženklą.

Šv. Mišių aukai atnašavome Ostiją ir vyną – tą Dievo sukurtą ir žmogaus rankų išpuoselėtą valgį – tai ką Jis pats mums davė.

 

Po Šv. Mišių bendravome prie agapės stalo.

 

Pirmoji mokslo metų diena

 

Iš pat ryto į mokyklą-darželį „Obelėlė“ rinkosi vaikai, tėveliai, svečiai. Šventė vyko ugdymo įstaigos kiemelyje, kur įrengta puiki scena. Suskambo tautine juosta puoštas skambutis. Sugiedojome Lietuvos himną. Visus su naujais mokslo metais sveikino mokyklos-darželio „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė ir svečiai.

Tarpe kitų svečių į mokyklos-darželio „Obelėlė“ pirmosios mokslo metų dienos iškilmę buvo pakviestas šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius. Klebonas pasidžiaugė gražia šios ugdymo įstaigos bendruomenės tradicija – pradedant naujus mokslo metus dalyvauti Šv. Mišiose. Jis nuoširdžiai pasveikino šios ugdymo įstaigos direktorę Renatą Zigmantavičienę, mokytojas, auklėtojas, ugdytinių tėvelius ir vaikučius, visą bendruomenę linkėdamas toje nuostabioje pažinimo kelionėje Dievo palaimos, meilės vienas kitam, savitarpio supratimo ir, kad visus gaubtų teisingumo šviesa. O nužengusi Šventoji Dvasia, kad teiktų savo kilniąsias išminties dovanas visiems siekiantiems kilnesnio bei prasmingesnio gyvenimo. Klebonas priminė, kad didžiausias visų mūsų Mokytojas yra Jėzus Kristus ir susikibus rankom visus pakvietė maldai.

 

Pagarba duonai

 

Duona, tai šiltos ją raikančios motinos rankos,

Duona – žemės, žmogaus ir dangaus užauginta,

Duona – kasdieninė ant kiekvieno šeimos stalo,

Duona maldoje...

Duona, kada jos labai, labai, labai riekia...

 

Atnešėme ant medinio padėklo ir lininio rankšluosčio padėtą bažnyčioje pašventintą juodos duonos kepalą, kurį pažadėjome pasidalinti sugrįžę į klases. Paklausiau, gal kas žino nors vieną patarlę apie duoną. Vaikams delsiant patarles suskubo pasakyti trečiokės Inetos mamytė:

„Verkia duona tinginio valgoma.“
„Žemės nearsi – duonos nevalgysi.“

„Yra sulutės – nėra duonutės, yra duonutės – nėra sulutės.“

 

Arbatinės pašventinimas

 

Mokyklos–darželio „Obelėlė“ žalumos oazėje įsikūrusi jauki „Arbatinė“. Čia rasi: puodukus, didesnius ir mažesnius arbatinukus, užrašą, kad nepaklystum ir stalą su kėdutėmis už, kurio susėdę vaikai gali patogiai gerti arbatą. Šalia daržas, kuriame vaikai patys užsiaugina daržoves ir arbatžoles, o daržą saugo nuo visokių smalsuolių pačių pagamintas sargas.

Kada visi sugūžėjome prie arbatinės Direktorė Renata Zigmantavičienė pakvietė kleboną Artūrą Stanevičių pašventinti naują arbatinę. Pašventinęs arbatinę klebonas palinkėjo visiems skanios arbatos, būti sveikiems ir linksmiems.  

                                    

 

 

Tikybos mokytoja Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Jolantos Klevinskienės