Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Idėja gimusi Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje – dvikalbio leidinio rezultatas

Rankose nauja dvikalbė poezijos knyga Znad Laudy i Niewiažy „Nuo Liaudės ir Nevėžio“.

Prieš trejetą metų tradiciniame Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos renginyje „Ten, kur poezija virsta malda“ vykusiame Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje, renginį palaikant dvasiniam literatų vadovui klebonui Artūrui Stanevičiui ir UAB „Laumetris“ vadovams Jonui Putnai ir Kazimierui Čiurilai, kurie nuolat nustebina literatus originaliomis ir labai įdomiomis šios akcinės bendrovės pagamintomis dovanomis – skambėjo sakralinės eilės, giesmės ir dainos. Poeziją skaitėme ne vien lietuvių, bet lenkų, vokiečių bei kitomis kalbomis.

Kodėl nepabandžius išleisti dvikalbės poezijos knygos? Kilusia idėja pasidalinau su Kėdainių krašto literatų sambūrio literatais ir Lenkų draugijos pirmininke poete Irena Duchovska. Poetus sudomino.

Juo labiau, kad graži patirtis jau buvo. 2007 metais dvikalbę eilėraščių lietuvių ir vokiečių knygelę „Kalbų tiltas – 2007“ jau esame išleidę. Tai vienuolikos autorių kompiuterinės leidybos leidinėlis. Krašto literatų eiles tada iš lietuvių į vokiečių kalbą vertė Vokiečių kalbos ir kultūros asociacijos „Edelveisas – 1700“ nariai. Tai buvo išties labai kukli knygelė, nes buvo sudėta po vieną autorių eilėraštį lietuvių ir vokiečių kalbomis, kuriuos išvertė į vokiečių kalbą: Asta Gasparavičiūtė, Vitolis Laumakys, Irena Ochockienė, Petras Pimenovas ir Renata Rimkevičienė. Versti poeziją iš kitos kalbos yra nelengvas darbas tada prisipažino vertėjai.

Iš lietuvių kalbos į lenkų kalbą eilėraščius naujai knygai sutiko išversti Irena ir jos sūnus Kazimierz, kurie dalyvavo ir finansavimo projekte. Tarėmės išleisti knygą su nuotraukomis ir poetų biografijomis, bet vėliau tos minties atsisakėme. Surinkti nuotraukas bei tekstus su poetų biografijomis butų  užtrukę dar ilgiau ir būtų brangiau..

Kėdainių krašto literatų panorusių tapti knygos bendraautoriais yra dešimt: Angelija Bučienė (Avižiūtė), Elvyra Kisielienė, Nina Kučinskienė, Raminta Matulytė, Rozalija Racevičiūtė, Renata Šimanauskienė, Justė Šimanauskaitė, Neringa Visockė, Zita Vozgirdienė ir šių eilučių autorė Genė Augaitė-Sereikienė.

Džiugina taiklūs pastebėjimai atrinkti iš knygoje sudėtų eilėraščių, kuriuos išlukšteno poetė, prozininkė, pedagogė, visuomenininkė bei Mazovijos kultūros draugijos literatų skyriaus pirmininkė Urszula Tom bei Dariusz Lukaszewski akimis nutapytas Lietuvos peizažas.

 

Genė Sereikienė

Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė