Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-06-24 Kauno katedroje arkivyskupijos šventė: Šv. Jono Krikštytojo dangiškojo globėjo paminėjimo iškilmė, diakono šventimai ir apdovanojimai Šiluvos Dievo Motinos medaliu

Šv. Mišias aukojo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Kauno miesto ir kitų arkivyskupijos parapijų kunigai bei anksčiau šventimus gavę diakonai.

Šventėje dalyvavo Kauno arkivyskupijos parapijų kunigai, seserys vienuolės, bažnyčios pagalbininkai ir kiti arkivyskupijos bendruomenės nariai.

Iškilminga kunigų eisena lėtai eina link didžiojo altoriaus. Dalyvauja apie 40 kunigų. Tą dieną Kauno kunigų seminarijos auklėtinis Stasys Blinstrubis buvo įšventintas diakonu. Jaudinanti akimirka, kada vyskupai rankų uždėjimu ir malda diakonu įšventina Stasį Blinstrubį. Stasio tėvai atneša prie altoriaus duoną ir vyną. Diakonas duoda priesaiką, jį laimina arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Diakonui užvelkamas naujas liturginis drabužis. Pasigirsta garsūs plojimai iš arkikatedros gilumos. Plojimais diakoną sveikina iškilmėje dalyvaujanti arkikatedros tikinčiųjų  bendruomenė.

Liturgijoje arkivyskupui metropolitui Lionginui Virbalui patarnauja naujai įšventintas diakonas Stasys. Liturgiją aiškina Kunigas Artūras Kazlauskas. Gieda arkikatedros choras vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės ir Kauno seserys benediktinės.

Pristatomas naujasis Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus.

Po to pagerbti Kauno arkivyskupijos bažnyčių kunigai, seserys vienuolės, katechetai, atskiri krikščioniško gyvenimo liudytojai, kuriems arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas savo dekretu įteikė aukščiausią arkivyskupijos garbės ženklą – Šiluvos Dievo Motinos medalį. Kiekvienas einantis  atsiimti apdovanojimo buvome pagarbiai sutiktas prie altoriaus arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo iš kurio rankų gavo Šiluvos Dievo Motinos medalį.

Kauno arkivyskupo dekrete buvo įvardinti darbai, tarnavimas ir nuopelnai už kuriuos esame apdovanojami. Arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas homilijoje kalbėjo: ,,...Bažnyčia yra tarnaujančiųjų bendruomenė – tarnaujančiųjų Jėzui Kristui ...“

Šie apdovanojimai teikiami jau nuo 2003 metų ir šiais metais buvo 15 kartas. Per 15 metų taip buvo pagerbta apie 300 arkivyskupijos bendruomenės narių.

Po iškilmingo apdovanojimo buvime pakviesti į Kauno Arkivyskupijos svečių namus kavos valandėlei ir paragauti šventinio torto. Arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas palaiminęs vaišių stalą drauge su naujai įšventintu diakonu Stasiu atpjovė pirmąjį gabalėlį torto. Kavą gėrėme iš ypatingų puodelių su Šv. Rašto tekstu ant jų. Tortą puošė ne vien rožės, bet ir Evangelijos tekstas.

Įsimintina šventė buvo ne vien apdovanotiesiems, bet ir jų artimiesiems, kurie drauge dalyvavo šioje iškilmėje.

Esu laiminga ir dėkinga gavusi šį garbingą Šiluvos Dievo Motinos medalį. Džiaugiuosi dalyvavusi arkivyskupijos dangiško globėjo Šv. Jono Krikštytojo paminėjime, bei gražioje diakono įšventinimo iškilmėje.

Kažkada surikiavau eiles skirtas gavusiems šventimus, kurios manau dera ir tai iškilmingai valandai, todėl dalinuosi:

 

***

Jeigu yra Dievo

Duotas kelias

Juo ir reikia eiti.

Kiekvienas žodis

Viešpaties

Mums viltį teikia.

Kiekvienas mes kitaip

Sodinam gėlę

Ir vaiko galvą

Glostome kitaip.

Duoti gali tas,

Kam Viešpaties atseikėta,

Kam pasirinktasis

Kelias Jis.

 

Genė Sereikienė – tikybos mokytoja, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios katechetė ir

„Marijos legiono“ vadovė

Nuotraukos Dainos Podžeckienės