Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-10-13 Kėdainių dekanato diena Šiluvoje

Spalis yra skirtas Švč. Mergelės Marijos Rožyno Karalienės garbei. Šiluva – Motinų keliais išvaikščiotas skausmas – nusidėjėlio atgaila nuoga, kaip vėlyvo rudenio medis – atsiprašanti sraigės ašara keleliu laipteliais link Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos nurieda pasiekus trečiąjį…

O saulė vis nenubunda... Jeigu ne klevų šviesa ir altorių, kas nuskaidrintų dieną? Dar yra meilė. Kartais ir ją mes užmirštam – atėję iš jos, kad liudytume ir švęstume – kasdienį stebuklą galintį atstoti saulę. Kūrėjo – visą apimanti meilė. Telieka ją semti iš tikėjimo versmių, kaip rieškučiomis vasarą sėmėme saulę ir dalintis, kad kasdienio bėgimo trasoje nesužvarbtume.

Piligrimų pabirusių keliuose į Šiluvą nesulaikė niūrus oras nei lietus. Dar kartą apeiti keliais Švč. Mergelės Marijos altorių, prisiliesti prie akmens ant kurio Marijos stovėta, sudėti širdies maldą ir išsakyti troškimus dangiškajai Motinai čia ateina žemės vaikai.

Kėdainių dekanato dieną Šiluvoje pamaldose dalyvavo ir Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius su grupele parapijos piligrimų. Atvykę į Šiluvą anksti rytą piligrimai galėjo aplankyti Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo baziliką bei Šiluvos koplyčią. Klebonas Artūras Stanevičius klausė išpažinčių. Kaskart aplankę Šiluvos šventovę piligrimai džiaugiasi dvasiniu atgimimu.  

                                                                           

 Genė Sereikienė

                       Nuotraukos straipsnio autorės