Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-08-06 Kristaus Atsimainymo atlaidai Šventybrastyje

Rugpjūčio 6 dieną po Šv. Mišių Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius pakvietė tikinčiuosius vykti į Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčią, kur vyko Kristaus Atsimainymo tituliniai atlaidai.

Į atlaidus susirinko pilna bažnytėlė tikinčiųjų kraštiečių bei žmonių atvykusių atostogauti pas gimines į šį tikrai įdomų ir savo istorija turtingą kraštą.

Šventąsias Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Buvo einama Eucharistinė procesija aplink bažnyčią. Procesijos moterys einančios šalia bažnytinių vėliavų vilkėjo tautiniais rūbais. Mergaitės apsirengę baltai barstė gėles.

Atlaidai tai didelė šventė, kurioje žmonės ne tik meldžiasi, dalyvauja Šv. Mišiose, bet po pamaldų susitinka giminės, ruošiama agapė, atvyksta chorai ir muzikantai su savo programomis. Ne išimtis buvo ir šie atlaidai. Klausėmės dainų ir muzikos, kurią mums dovanojo neįgaliųjų ansamblis „Gaja“ ir Sirutiškio muzikantai. Nepaprastai visus sužavėjo mergaičių kvarteto: Rugilės, Viltės, Ugnės ir Augustės atliekamos dainos. Krašto poetė Nijolė Urbonienė dalino savo eilių knygą „Šventa brasta“. Čia pat galėjome įsigyti suvenyrų ir atlaidų saldainių.

Agapės stalą palaimino klebonas Artūras Stanevičius. Po to visi dalijomės lauknešėliais ir savo gamintais valgiais. Džiaugėmės nubėgančios vasaros sodriomis spalvomis ir saule. 

                                                        Genė Sereikienė

            Nuotraukos straipsnio autorės