Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-02-02 Kristaus paaukojimas – Grabnyčios

Bažnyčioje nebeliko išpuoštų Kalėdinių eglių. Nuimta tikinčiuosius džiuginusi Prakartėlė. Jau gręžiamės į Didžiąją pavasario šventę.

Vasario 2 d. šventėme Kristaus Paaukojimo šventę - Grabnyčias. Laikantis Mozės įstatymo 40-ają dieną po Jėzaus gimimo Kūdikį Jėzų Marija ir Juozapas nunešė į šventyklą paaukoti Viešpačiui.

Grabnyčių Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Šią dieną meldėmės ir už visus Dievui pašvęstuosius: vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus. Bažnyčioje visi užsidegėme žvakes, kurias pašventino klebonas. Tikinčiųjų procesija su degančiomis žvakėmis rankose pajudėjo nuo didžiojo altoriaus ir ėjo bažnyčios viduje pro Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos šoninius altorius vėl sugrįžtant prie didžiojo altoriaus. Degančios žvakės reiškė pagarbą Kristui atnešusiam šviesą pasauliui.

Grabnyčių žvakė uždegama prie mirštančiojo arba gręsiant pavojui. Tikima, kad graudulinė arba grabnyčių žvakė padeda ligoniams pasveikti, pagerinti derlių, saugo nuo perkūnijos.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės