Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-06-14 Meldėmės už Lietuvos tremtinius ir okupacijos aukas

Gedulo ir vilties dieną, po minėjimo Kėdainių geležinkelio stotyje, skirto prisiminti liūdnus Lietuvai to meto įvykius vykome prie Tremtinių Kryžiaus Kauno kapinėse.

Čia Šv. Mišias už tremtinius ir okupacijos aukas aukojo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius. Šv. Mišių aukoje dalyvavo tremtiniai, LR Seimo narys Darius Kaminskas, Kėdainių savivaldybės atstovai, Povilo Lukšio kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė, bažnyčios adoruotojos, krašto žmonės, svečiai, giedojo šv. Jurgio bažnyčios choras.

Visuotinėje maldoje meldėmės prašydami sveikatos tremtiniams, o negrįžusiems iš tremties, kuriuos priglaudė šalta Sibiro žemė meldėme Dievo dangaus karalystės.

Po Šv. Mišių klebonas pakvietė visus sugiedoti Lietuvos himną.

Kalbėjo Kėdainių tremtinių ir politinių kalinių sąjungos vadas Jonas Šleževičius. Jis dėkojo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonui už Šv. Mišių auką, rodomą pagarbą ir dėmesį tremtiniams.

Prie Tremtinio Kryžiaus padėjo gėles Seimo narys Darius Kaminskas, Kėdainių savivaldybės atstovai, tremtiniai.

 

Nuotraukos Kėdainių kultūros centro plačiau 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės