Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-05-13 Padėkos Šv. Mišios

Penktą Velykų sekmadienį į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią rinkosi bažnyčios geradariai, draugai ir rėmėjai, šios parapijos mokyklų ir įstaigų vadovai, darbuotojai ir kiti parapijiečiai. Klebonas Artūras Stanevičius už juos visus aukojo Šv. Mišias.

Padėkos Šv. Mišiose klebonas nuoširdžiai dėkojo nuolatiniams bažnyčios pagalbininkams ir rėmėjams: įmonės „Laumetris“ vadovams Kaziui Čiurilai ir Jonui Putnai, Kėdainių seniūnui Valentinui Tamuliui,  Vilainių seniūnui Antanui Bružui, Pelėdnagių seniūnui Edvinui Pagirskui,  Profesinio rengimo centro direktoriui Dangirui Kačinskui, m/d „Obelėlė“ direktorei Renatai Zigmantavičienei, Kultūros centro direktorei Onai Mikalauskienei, Labdaros ir paramos fondo „Viltis – Vikonda‘‘ direktorei Irenai Staliorienei, įmonės „Lifosa“ generaliniam direktoriui Jonui Dastikui, Paukštelio progimnazijos direktorei Terezai Sotnik ir visiems geros valios žmonėms, kurie ateina į pagalbą klebonui pakvietus, kada bažnyčiai reikia  ką nors suremontuoti, pataisyti, nušienauti ir kt. Bažnyčios pagalbininkai ne tik dirba, bet drauge ir meldžiasi, dalyvauja atlaiduose, parapijos titulinėse šventėse, Didįjį Penktadienį neša miesto gatvėmis Kryžių, dalyvauja Eucharistinėse procesijose.

Gerų rankų pagalbos dėka be kitų ankstesniuose straipsniuose minėtų darbų nuolat puoselėjamas bažnyčios šventorius. Jauki aplinka pasitinka tikinčiuosius įžengus į bažnyčios prieigas: didelė ir tvarkinga aikštelė mašinoms, kuri klebono iniciatyva buvo praplatinta iškirtus krūmokšnius, gražiai šienaujama šventoriaus pievelė, tvarkingi kunigų kapeliai šalia bažnyčios, šventoriaus suoleliai skirti šventoriaus tyloje prisėsti tikintiesiems, laukiantiems, praeiviams.

 

                                                                 Genė Sereikienė