Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Piligriminė kelionė į Trakus

Artėjant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos 300 metų jubiliejui, 2018-uosius Lietuvos vyskupai paskelbė Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos metais. Jie prasidėjo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir baigsis 2018 m. rugsėjo 8 d.

Kėdainių šv. Jurgio parapijos Carito vadovė Malenija Pivorienė, kuri kartu su Ona Rumbiene, taip pat vadovauja parapijos Gyvojo Rožyno maldos grupei, suorganizavo piligriminę kelionę į Trakus.

2017 m. balandžio 6 d. LR Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, edukacinei, piligriminei ir turistinei veiklai, 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais.

Į piligriminę kelionę išsiruošė ne tik Kėdainių šv. Jurgio parapijos Carito, Gyvojo Rožyno nariai, bet ir bažnyčios choristai ir parapijos geradariai.

 

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Dalės Urbonavičienės