Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-12-02 Pirmasis Advento sekmadienis

 

 

Atsitieskite ir pakelkite galvas,

Nes jūsų išvadavimas arti.

Iz 21,28

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos jaunimas į tradicines pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui  pamokas atėjo nešini ne tik Advento vainikais rankose, bet ir vedini broliais, sesėmis, tėveliais, močiutėmis, draugais...

Esu nepaprastai dėkinga mūsų parapijos klebonui Artūrui Stanevičiui už tą neįkainojamą tradiciją šventinti Advento vainikus. Šiais metais, šią gražią tradiciją dar praturtino šaulių kuopos vadė Kristina Župerkienė, surengusi savo šiaudų sodų parogą mūsų bažnyčioje.

Liturginiame kalendoriuje rašoma: „Adventas turi dvejopą pobūdį: pasirengimą Kalėdų iškilmėms, kada pagarbiai minimas Dievo Sūnaus pirmasis atėjimas pas žmones, ir kartu prisiminimą, jog reikia laukti Kristaus antrojo atėjimo pasaulio pabaigoje. Dėl šių dviejų priežasčių adventas ir maldingo ir džiugaus laukimo metas".

Man asmeniškai labai džiugu, kad būtent į mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią savo Advento vainikų pasišventinti atvyko buvusių mokinių šeimos, gyvenančios visai kitose parapijose, net už keliasdešimt kilometrų. Jau dešimtmečius pradedu skaičiuoti, kad buvo mokiniai... Širdyje, maldoje jie visada su manimi. Džiaugiuosi, kad jie yra Bažnyčioje, ir labai net labai skauda kada girdžiu, kad joje nelabai ir reikalingi. Nelabai reikalingi Bažnyčioje jaučiasi tie, kurie užaugo Joje..? Tie kurie skaitė skaitinius, giedojo psalmes, organizavo jaunimo stovyklas... Belieka melstis ir laukti, kad Dievas atves čia, į tą Bažnyčią, kur ypatingai jų reikia.

Ir matau Dievo stebuklą, tie labai laukti žmonės pradeda lankyti floristikos kursus. Sužimba viltis pamačius, kad gaminami Advento vainikai. Taip, laikas labai arti. Ir su Advento vainikais rankose, būtent su jais, ateinama į mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią. Ateinama pasišventinti Advento vainikus, sudalyvauti Šventosiose Mišiose, įsigyti kalėdaičius Kūčių stalui. Išgirstu nuostabą tarpusavyje kalbantis, kad čia ir Mišios tokios, kokios kaip priklauso... Vėl džiaugiuosi sau širdyje, kad geba skirti pelus nuo grūdų. Matau, jaučiu, kad tikrai pajuto, kad jie yra Bažnyčioje, kurioje kiekvienas ypatingai mylimas ir laukiamas. Džiaugiuosi, kad galiu išlydėti  į namus žinančius, kad Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje  yra daug žmonių, bet trūksta tik Tavęs vieno(s)...

Tad ir toliau keliausime per Adventą į Gyvenimą sustiprinti Dievo artumo,- su džiaugsmu ir malda širdyje!

Malda krikščionio gyvenime niekada nėra ir niekada negali būti klaustukas. Malda  visada krikščionio gyvenime yra taškas, daugtaškis ir šauktukas. Tad drąsiai galim atsitiesti ir pakėlę galvas sakyti, kad Tiesa jau laimėjo, ir mūsų išvadavimas labai arti.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Vikos Makaveckienės