Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-04-13 Šiluvoje Švč. Mergelės Marijos diena

Kaip ir kasmet Šiluvoje vyksta dekanatų maldų dienos. Balandžio mėnesį Švč. Mergelės Marijos dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, Marijos legiono maldininkės, bažnyčios „Caritas“ ir kiti tikintieji vykome į Šiluvą. Kelionėje susikaupėme apmąstymui ir maldai.

Atvykę Šiluvon pirmiausia skubėjome į Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo koplyčią, kuri rytmečio saulės nuauksinta dangaus mėlio fone atrodė be galo įspūdingai. Pagarbinę Švč. Mergelę Mariją, sudėję maldas, prašymus, dėkojimus prie Jos altoriaus, prisilietę prie stebuklingo akmens, kur Marijos stovėta, valandėlę pabuvę tylos adoracijoje patraukėme į Baziliką.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje Šv. Mišios vyko 12 val., kurias aukojo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas. Meldėmės už Lietuvą Tėvynei aktualiomis intencijomis ir savo pačių intencijomis.

Nenuorama pavasario saulė skverbėsi pro bazilikos langus nutvieksdama altorių, šventovės sienas ir piligrimų veidus. Toks gražus ryšys: saulės, šventovės, šventumo ir žmogaus. Prie šoninio Šventosios Šeimos altoriaus palikdami savo maldas įvairiomis intencijomis uždegėme žvakeles.

Ligonių Sveikatos koplyčioje suklaupę prieš Švč. Mergelės Marijos su kūdikėliu ant rankų altorių, kur dėmesį patraukia užrašas: „Sveikata ligonių, melskis už mus“, - meldėme sveikatos sau ir tiems, kuriems jos labai reikia. Kiekvienas turėjome savo atsidūsėjimą, savo prašymą, padėką ir maldą.

                                                      

Genė Sereikienė

               Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono vadovė

                                             Nuotraukos straipsnio autorės