Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-10-13 Kėdainių dekanato diena Šiluvoje

Prabėgo vos mėnuo nuo Šilinių atlaidų, į kuriuos mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos maldininkai vyko kasdien http://kedainiusvjurgiobaznycia.lt/informacija/naujienu-archyvas-8/lt/kedainiu-sv--jurgio-parapijos-maldininkai-gausiai-dalyvavo-svc--mergeles-marijos-gimimo-atlaiduose--silinese--312.html . Parapijos tikintieji ir toliau degė noru dalyvauti  spalio 13-ąją – Kėdainių dekanato dieną Šiluvoje.

Likus vos savaitei iki piligriminės kelionės į Šiluvą, išgirdome dekano paklausimą apie mūsų choro galimybę giedoti 12 val. Šventosiose Mišiose Šiluvos Bazilikoje.

Galim. Giedosim. Tvirtai pasakė vargonininkė Aušra Giedrienė, kurios šeštadieniai jau į priekį būna suplanuoti valandomis. Surasiu, kas pavaduos mane. Ir jei reikia, ir 10 valandos Mišioms atsivešiu Josvainių bendruomenės centro Sakralinės muzikos ansamblio moteris. Skaitinius paskaitysime ir psalmę pagiedosime.

Monika Vekrikaitė, Šviesiosios gimnazijos mokinė, užaugusi nuo mažens mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje pasakė, kad taip pat labai nori vykti su Sumos didžiuoju choru ir skaityti skaitinius Šiluvoje.

Parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė paskambino Kauno arkivyskupijos Sielovados programų kooordinatorei Vaidai Spangelevičiūtei – Kneizienei ir pasakė, kad mūsų parapija tiesiog dega noru talkinti Šiluvoje atlaiduose. Norim ir galim  Šventosiose Mišiose giedoti, skaitinius skaityt, psalmes giedoti, ir  viską ką tik reikia daryti...

Su didžiuliu džiaugsmu buvo sutiktas ir priimtas mūsų toks begalinis užsidegimas talkinti Šiluvoje.

Toliau beliko išspręsti nuvykimo klausimą. Kreipėmės į Kėdainių savivaldybės vicemerę Olgą Urbonienę, kuri per kelias minutes pasakė, kad savivaldybė autobusą skirs.

,,Aš visa galiu tame, kuris mane stiprina“ (Fil 4.14). Padedant Dievui, visos problemos buvo išspręstos.

Išvykimo vakarą Šiluvon, sulaukėme Kėdainių šv. Juozapo parapijos prašymo nusivežti tris jų parapijos maldininkes Rožyno kalbėjimui, prieš 12 val. Šventąsias Mišias Bazilikoje. Džiaugiamės, kad broliškai galėjome pagelbėti ir kaimyninei parapijai. Džiaugiamės, kad galėjome pasiimti į kelionę vaikus ir jų mamas, kurie dar niekada nėra matę Šiluvos.

Nuosatabiai gražų rudens rytą kelionė neprailgo. Atvykę į Šiluvą susitikome su seserimi Pranciška Bubelyte FDCJ, kuri pasikvietė mūsų bažnyčios Marijos legijono nares Onutę Bučinskienę, Genovaitę Lydeikienę ir šv. Juozapo parapijos maldininkes Švč. Mergelės Marijos Rožyno maldos kalbėjimui bazilikoje prieš iškilmingas Šventąsiais Mišias.

Vidudienį Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje gausūs piligrimai drauge šventė iškilmingą Eucharistiją. Jai vadovavo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius. Giedojo mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos choras, vadovaujamas Aušros Giedrienės. Vargonininkė taip pat Šventosiose Mišiose giedojo psalmę. Skaitinius skaitė mūsų parapijos jaunimo atstovė Monika Vekrikaitė. Visuotinę maldą skaitė parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė.

Arkivyskupas homiliją pradėjo pasidalydamas ką tik pasibaigusio malonių kupino meto įspūdžiais iš popiežiaus Pranciškaus susitikimų su žmonėmis Vilniuje ir Kaune. Ganytojas ypač atkreipė dėmesį į Šventojo Tėvo susitikimą su įtėvių šeimomis, kurios kaip savus, dalydamosi ta pačia meile, augina įvaikintus vaikus ir jais rūpinasi.

Arkivyskupas pabrėžė: esame vieno Tėvo vaikai, tad kitas yra ne konkurentas ar priešas, o brolis ar sesuo. Mergelė Marija mus visus priima su meile, kaip savo vaikus. Popiežius Pranciškus Aušros Vartuose Mariją pavadino „visų Motina“, kuri „įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse“.

Labai apsidžiaugėm, kad  paaukojęs Šventąsias Mišias savo bažnyčioje, atvyko į Šiluvą mūsų parapijos  klebonas Artūras Stanevičius. Po Šventųjų Mišių su džiaugsmu sutikome klebono pakvietimą pasidaryti bendrą nuotrauką Šiluvoje.

Nusipaveikslavę neskubėjome išvykti. Daugelis norėjo pasimelsti Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje, kai kurie parapijiečiai užsuko į Piligrimų namus, kur susirinkusieji Šiluvon vietos šeimininkų buvo vaišinami arbata.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės