Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Suvirpino širdis

Širdis - jos niekas nemato.

Ją sutemos pravirkdo

Ir verkia ji

Be ašarų.

Varpo

Šauksmo

Negirdi

Atsimušusio

Į netektį.

Sunku  mums pasakyti - buvo

Dar sunkiau ištart - nėra.

(G.S)

 

Jų mes netekome

 

Bažnyčios choristės 2020 metų balandžio mėnesį išėjusios anapilin:

 

 

IRENA NARUŠEVIČIUTĖ (1963-05-15 – 2020-04-10) vėliausios darbovietės ir darbai buvo:  pradinių klasių mokytoja Tiskūnuose, Kėdainių J. Paukštelio pagr. m-kloje, Labūnavos darželyje, Jonavos rajone Žeimiuose. Kėdainių šv. Jurgio parapijos bažnyčios chorą lankė beveik 3 metus. Giedojo soprano arba alto partijas. Buvo pareiginga, kukli, su visais maloni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENA MOROZIENĖ (1936-12-25 – 2020-04-16) Buvo viena aktyviausių giesmininkių. Šv. Jurgio bažnyčios chore giedojo virš 50 metų. Pasižymėjo uolumu ir pamaldumu: giedodavo laidotuvėse, savo namuose turėjo įsirengusi altorėlį prie kurio kasmet visą gegužės mėnesį rinkdavosi maldininkai giedoti mojavines (gegužines) giesmes. Buvo pareiginga, atsakinga, linksma, maloniai bendraujanti.