Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-01-13 Šv. Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus, pagarbi atmintis ir širdžių „Ačiū"

Lietuvos valstybinė šventė – Laisvės gynėjų diena – kovojusių už Tėvynės laisvę paminėjimas šv. Jurgio parapijos tikintiesiems prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Prisimindami šią skaudžią 1991 metų Lietuvai dieną meldėmės už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus.

Bažnyčioje įrengtame stende tarp degančių žvakių sustatyta 14 tą lemtingą dieną žuvusių Lietuvos Laisvės gynėjų portretų. Šalia stovi Lietuvos vėliava. Šauliai pagarbiai įneša į bažnyčią ir pastato šalia savo vėliavą. Irena Stanislauskienė perskaito žuvusių Lietuvos Laisvės gynėjų vardus ir pavardes primindama jų artimųjų papasakotas svarbiausias tos dienos akimirkas: atsisveikinimą, žvilgsnį, ištartus žodžius, kurie dabar tapo tokie reikšmingi ir turintys gilią prasmę, kviečiantys susimąstyti, spaudžiantys ašaras, nes buvo paskutiniai nubėgantys Lietuvos Laisvės gynėjų gyvenimo laiko lašai dovanoti brangiausiems žmonėms ir Tėvynei. Irena kiekvienam ištarė „Ačiū“.

Sugiedojome Lietuvos himną. Klebonas kalbėjo, kad tos sąsajos, tas maldų tiltas tarp gyvųjų ir išėjusiųjų yra toks atviras ir jungiantis, kada mes siunčiame savo maldas už juos, o mirusieji mums siunčia savo globą iš Viešpaties buveinės.

Atnašavome gėles ir žvakeles, kurias uždegėme ant Alvydo Kanapinsko ir Vytauto Koncevičiaus kapų. Du Kėdainių krašto Laisvės gynėjai tą įsimintiną Sausio 13-ąją paaukojo savo gyvybes už Tėvynės laisvę prie Vilniaus televizijos bokšto. Klebonas pakvietė susirinkusius Kauno kapinėse sugiedoti „Viešpaties Angelą“.

Lietuvos Laisvės gynėjus pagerbė Kėdainių Povilo Lukšio kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė, jaunieji šauliai, politikai, parapijiečiai, šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono narės ir kiti.

Besiruošiančios Pirmajai Komunijai mergaitės Diana Šimkutė ir Kamilė Vaičekonytė atbėgo pagiedoti ne vien bažnyčios chore, bet giedojo ir kapinėse. Kamilė sakė, kad tik iš pasakojimų mokykloje bei vyresnių žmonių žino apie šią dieną. „Iš, kur man žinoti, jeigu mano tėčiui tada buvo dar tik devyneri metai“, - kalbėjo Kamilė. Ji pasigėrėjo jaunaisiais šauliais. „Galėtum ir tu paaugus tapti šaule“,- kalbinu Kamilę. Mergaitė jau apsisprendusi „Būsiu dainininkė“, - pasakė. Laisvoje šalyje turime puikią galimybę rinktis.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Genovaitės Matusevičienės