Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-10-07 Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaiduose pašventinta metalinė popiežiaus Pranciškaus skulptūra

Spalio 7 d. (sekmadienį) Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šventėme Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, kuriuose dėkojome Dievui už Šventojo Tėvo gausias malones gautas dalyvaujant Jo šventenybės aukotose Šv. Mišiose.

Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės iškilmėje klebonas Artūras Stanevičius aukojo iškilmingas Šv. Mišias, kuriose buvo prisiminti bažnyčios geradariai, Gyvojo Rožyno kalbėtojos, Marijos legiono maldininkų grupė, Jėzaus Gailestingumo vainikėlio kalbėtojos ir visi malda apglėbiantys Kėdainių šv. Jurgio parapiją.

Giedodami giesmes ėjome Eucharistinę procesiją aplink bažnyčią. Katechezės pamokėles lankančios mergaitės barstė gėles, o berniukai patarnavo prie altoriaus. Marijos legiono maldininkės skaitė Šv. Rašto ir visuotinės maldos tekstus.

Po Šv. Mišių popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje prisiminimui buvo palaimintas atminimo ženklas – metalo skulptūra vaizduojanti popiežių Pranciškų. Skulptūrą pagamino UAB „Laumetris“. Ši skulptūra yra pritvirtinta prie Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios sienos. Klebonas Artūras Stanevičius perskaitė Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje atminimui popiežiaus Pranciškaus metalo skulptūros pašventinimo akto tekstą:

„Kėdainių šv. Jurgio parapijai švenčiant Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno Karalienės atlaidus bei dėkojant Dievui už Šventojo Tėvo popiežiaus Pranciškaus atvežtas gausias malones į mūsų Tėvynę Lietuvą, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, gausiai dalyvaujant parapijiečiams ir parapijos svečiams, palaimino popiežiaus metalo skulptūrą“.

Po šiuo aktu pasirašė:

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius

UAB „Laumetris“ vadovas Kazimieras Čiuryla

UAB „Laumetris“ vadovas Jonas Putna

Skulptūros autorė Gintarė Goceitienė

Apie skulptūros popiežiui Pranciškui sumanymą kalbėjo UAB „Laumetris“ vadovai ir skulptūros autorė. Šv. Jurgio bažnyčios choras vadovaujamas vargonininkės Aušros Giedrienės sugiedojo popiežių himną.

Savo patirtą įspūdį iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi Kauno Santakos parke sudėjau į eiles ir perskaičiau jas prie skulptūros.

Po to visi rinkomės į agapę parapijos namuose.

 

***

Ankstyvą ir lauktą sekmadienį

Tūkstantinėj minioj,

Kauno Santakos slėnyje

Pirmiausia mus užklupo aušra.

Bendroje maldoje ir susikaupime

Sutikome tekančią saulę

Tarsi ženklą.

Kad šviesą mums

Ganytojas neša,

Tas, kurio misija šiandieną

Laiminti

Lietuvos žmogų ir žemę.

Pavargę kasdieniame skubėjime,

Paskendę rūpesčiuose

Ar žvelgėme į dangų...

Saulės kylančia, kada gėrėjomės?

Palaimos akimirką

Nesvarbu kur,

Arti ar toliau Šventojo Tėvo

Stovėjome –

Akys siekė dangaus,

Sieloje buvo šviesu,

O širdis

Prieš Aukščiausiąjį klūpėjo...

Pasiliko akimirka

Dangaus,

/Joje tiek daug/

Kurios mums

Labai reikėjo.

 

 

Genė Sereikienė

Eilės ir nuotraukos straipsnio autorės