Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-07-06 Šventėme Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – Valstybės dieną

Šventę pradėjome Šv. Mišiomis

 

Švęsti pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną pradėjome dalyvavimu Šv. Mišiose Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Į bažnyčią rinkosi parapijiečiai ir svečiai. Pasipuošę šaulių uniformomis ir nešini šaulių vėliava atėjo Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė. Marijos legiono maldininkės dėvėjo šalikus ženklinančius šią maldos grupę. Daugelis tikinčiųjų buvo pasipuošę tautos ženklais. Sugiedojome giesmę „Marija, Marija“.

Prie altoriaus stovėjo medinis stovas, kuriame buvo suvyniota Kėdainių Tradicinių amatų centre Arnetų name austa vytinė tautinė juosta.

Šv. Mišias aukojo šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius.

Visuotinėje maldoje meldėme Dievą malonių.

Meldėmės už šią istorinę tautos dieną: telkiančią, vienijančią, keliančią pasididžiavimą, prašydami Dievo, kad patriotinė dvasia išliktų mumyse visada.

Meldėmės už dvasininkiją, kad liktų ištikima savo pašaukimui - skelbti Dievo meilės karalystę.

Dėkojome Lietuvos globėjui ir užtarėjui šv. Kazimierui, prašydami per Dievo malonę ir ateityje jo užtarimo mūsų tautai.

Gerojo Dievo maldavome suvienyti maldoje visus Lietuvos vaikus, kad ir kur jie bebūtų išsisklaidę.

Prašėme Dievo, kad neprarastume atsakomybės savo šaliai jausmo ir gebėtume pasidžiaugti tuo ką sukūrėme, kaip tauta ir kiekvienas asmeniškai dėl valstybės.

Meldėme stiprybės išeivijos lietuviams, kad stiprėtų jų patriotiniai jausmai, kad jie nepamirštų lietuvybės, savo kultūros, gimtosios kalbos, vertintų savo šalį ir jiems nepritruktų noro grįžti į savo Tėvynę Lietuvą.

Meldėme Dievą padėti tiesti tarp žmonių kuo tvirtesnį nuoširdaus bendravimo, pagarbos žmogui, tarpusavio supratimo tiltą.

Per Viešpaties Dievo globą išreiškėme viltį, kad per pasaulį sklis geroji žinia apie mūsų Tėvynę, garbingą jos istoriją, jos dorus žmones, kad mūsų laisvės dainos skambės ir gimtajame krašte ir svečiose šalyse.

Meldėme dangiškos ramybės mūsų protėviams besiilsintiems amžinybėje.

Šv. Rašto skaitinius skaitė Marijos legiono maldininkė Loreta Zubrickienė, o visuotinę maldą šių eilučių autorė.

 

Tautinė juosta kvietė vienybėn

 

Po Šv. Mišių amatininkė, senųjų amatų audimo puoselėtoja Loreta Steponavičienė padedama parapijiečių išvyniojo tautinę juostą. Kiekvienas laikėme juostą rankose sudarydami bažnyčioje gražų draugystės ratą,  tarsi būtume susikibę rankomis. Tautinė juosta atkeliavo į bažnyčią tarsi norėdama apjungti vienybe visus Bažnyčios narius. Drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi sugiedojome Lietuvos himną.

Laikydami rankose tautinę juostą išėjome į bažnyčios šventorių, kur sugiedojome Maironio „Lietuva brangi“.

Tautinė juosta yra išausta Kėdainių Tradicinių amatų centre Arnetų name, kur nuo vasario 5 dienos vyko pilietinė akcija  – „100 metrų vytinės juostos audimas“. Buvo išausta 101,5 metro tautinės juostos, kurią audė 447 žmonės. Juostą audė 18 savaičių. Parinktas stilizuotos gėlės raštas: šaknys – Lietuva, šakos – mes visi, žiedo imitacija – mūsų karta.

Tautinė juosta neužsibūna Arnetų namuose. Ji keliauja iš šventės į šventę, iš renginio į renginį. Neįmanoma suskaičiuoti, kiek širdies dūžių, atodūsių ir maldų, žodžių ir minčių, bendravimo ir vienybės akimirkų joje sudėta. Juosta liks Lietuvos 100 – mečio gražiu bendrystės akcentu Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Mindaugo karūna su Kristaus kryžiumi, kurią pagamino Rita Janonytė buvo padėta prie altoriaus.

 

Eilės su meile Lietuvai

 

Genovaitė Matusevičienė perskaitė tekstą apie juostos paskirtį žmogaus gyvenime ir Saulės Balsytės eiles:

 

Naktinė jūra tarp pušų
Ošia gaiviai, ramiai.
Skaidrios bangos, apšviestos mėnulio,
Šlama slaptingas godas.

Apsižvalgau –  štai ten kalnas,
Aukštas, pušimis apaugęs.
Didingas, Birutės vardu pavadintas,
Kurį kadais Maironis aprašė.

Žvelgiu pusėn kiton,
Matau tiltą – apšviestą,
Ten Lietuvos Trispalvė plevėsuoja,
Himnas giedamas pakiliai.

O, Lietuva, tik laisvėj pasilik.
Ir tegu jūra banguoja tavoj širdy...

 

Pasitinkant Lietuvos atkūrimo šimtmetį Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje įgyvendinta graži iniciatyva - kurti Lietuvos 100 - mečio maldas, kurias dar kursime iki ateinančių metų vasario 16-osios.

 

 

 

 

Vaizdo įrašas

 

 Genė Sereikienė

Nuotraukos Vikos Makaveckienės