Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-08-15 Žolinė – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmė Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje

 

Puošėme šventorių, darėme žolynų puokšteles

 

Žolinės išvakarėse Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje rinkosi Marijos legiono moterys su krepšeliais žolynų surinktų pievose ir savo daržuose. Vienos darė Žolinės puokšteles, kitos gražino šventorių. Į puokšteles dėjome įvairiausių augalėlių. Daugiausia jų buvo vaistiniai tai – medetkos, raudonėliai, nasturtos, šalavijai, bazilikai, ramunėlės ir žinoma prinikusių javų varpos bei linai. Padarytos puokštelės stebino augalėlių gausa ir savo spalvine gama.

 

Laukėme svečių

 

Po pamaldų buvo numatyta muzikos, dainų ir sakralinių eilių programa. Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos Kėdainių rajono filialo pirmininkė Asta Bobinaitė drauge su Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios pastoracine tarnyba organizavo Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos filialų ansamblių pasirodymą. Laukėme atlikėjų iš Raseinių, Prienų ir Kėdainių.

 

Visuotinėje maldoje meldėmės ir už Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos narius bei jų vadovus

 

Žolinės iškilmės Šv. Mišias aukojo Klebonas Artūras Stanevičius. Visuotinėje maldoje meldėmės už Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos narius ir jų vadovus bei Kėdainių, Raseinių ir Prienų meno kolektyvų narius ir jų vadovus prašydami Viešpaties Dievo visiems sveikatos, sėkmės darbuose ir kūrybinėje veikloje dėkodami Dievui už neįgaliųjų galimybę kurti, dalyvauti kūrybinėje – visuomeninėje veikloje, gyventi visavertį, motyvuotą gyvenimą. Atnašavome žolynus ir  duoną. Buvo šventinami žolynai ir naujas derlius.

Klebonas Artūras Stanevičius dėkojo Marijos legiono moterims, kurios rišo puokšteles, Carito moterims, kurios virė šiupinienę, Ritai Janonytei įteikė asmeninę dovanėlę už šventoriaus puošybą.

 

Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyko koncertas

 

Po Šv. Mišių visi rinkomės bažnyčios kalnelyje, kur vyko koncertas. Koncertavo Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos Kėdainių rajono filialo ansamblis „Temela“ vadovaujamas Kazimiero Kuprio, Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos Raseinių rajono filialo vokalinis ansamblis „Svaja“,  vadovaujamas Gražinos Grabienės, Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos Prienų rajono filialo mišrus vokalinis ansamblis „Puriena“ vadovaujamas Onos Matusevičiūtės.

Taip pat dalyvavo Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių Sąjungos  pirmininkai  - Kėdainių filialo pirmininkė Asta Bobinaitė, Raseinių rajono filialo pirmininkas Jonas Garbaliauskas ir Prienų rajono filialo pirmininkė Irena Karsokaitė bei LASS sporto federacijos prezidentas Juozas Miliauskas.

Renginį vedė ir sakralines savo eiles skaitė šių eilučių autorė. Svečiams Marijos legiono moterys įteikė pačių pagamintas spalvingas puokšteles. Ansamblių vadovams buvo įteiktos Kėdainių krašto literatų poezijos knygos „Sekminių paukštė dovanojo plunksną“. Marijos legiono narė Genovaitė Žukauskienė filialų vadovams dovanojo „Nociūnų muilinyčios“ pagamintus suvenyrinius gražiai įpakuotus muiliukus.

 

Gėrėme arbatą ir skanavome šiupinio, galėjome įsigyti suvenyrų

 

Čia pat galėjome paskanauti Kęstučio Volkaus iš šventintų vaistažolių ant laužo išvirtos arbatos bei Caritas moterų pagaminto šiupinio ir dalintis sumuštiniais iš savo lauknešėlių.

Šv. Jurgio parapijos bažnyčios aikštėje veikė prekybinė mugė, kurioje buvo prekiaujama maisto gaminiais, religine atributika bei suvenyrais.

 

Organizatoriai ir rėmėjai

 

Koncerto organizatoriai: Kėdainių šv. Jurgio Pastoracinė taryba (vadovauja parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius) ir Lietuvos aklųjų bei silpnaregių Sąjungos Kėdainių rajono filialas (pirmininkė Asta Bobinaitė)

Rėmėjai: Šv. Jurgio bažnyčios caritas, Kėdainių krašto literatų sambūris.

Informaciniai rėmėjai: XXI amžiaus laikraštis, Kėdainių rajono laikraštis „Kėdainių mugė“, Kėdainių rajono laikraštis „Rinkos aikštė“, Kėdainių televizija „Balticum“.

 

Neįgalieji save išreiškia per kūrybą ir muzikinę – kultūrinę veiklą

 

LASS Kėdainių rajono  filialo vadovė Asta Bobinaitė pasakoja:

„Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (toliau – LASS) steigta viešoji įstaiga „Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras“ (toliau – Įstaiga), koordinuoja 11 LASS filialų, įsikūrusių Kauno ir Marijampolės regionuose, tame tarpe ir LASS Kėdainių rajono filialo veiklą. Šiuo metu Kėdainių rajono filialo įskaitoje yra 121 suaugusių regėjimo neįgaliųjų. Paslaugos teikiamos Kėdainių rajono savivaldybėje.

Vykdant dienos užimtumo veiklą, neįgalieji mokomi kasdienės veiklos įgūdžių, gauna praktines ir teorines kasdienės namų ruošos žinias, mokosi sveikai gyventi, turi galimybę save išreikšti per poeziją ir rankdarbių gamybą, savipagalbos grupėje mokomi pažinti ir valdyti ligą ar negalią, taip pat spręsti dėl negalios kylančias psichologines problemas, mokomi savarankiškai naudotis techninės pagalbos priemonėmis ir prietaisais.

Taip pat teikiama asmeninio asistento paslauga. Informacinė atskirtis – pati sunkiausia regėjimo neįgaliesiems, todėl informacija teikiama  asmenims, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį. Projekto vykdytojas ir savanoris neįgaliesiems padeda apsilankyti įvairiose įstaigose (palydint ir pavežant), teikia pagalbą, sprendžiant buityje kylančias problemas, moko ir padeda apsitarnaujant.

Rankdarbių būrelyje vyksta - vėlimas iš vilnos, dekupažas, papuošalų gamyba. Šią veiklą vykdo savanorė.

Kėdainių rajone gyvenantys neregiai turi puikias galimybes įsitraukti į meninių gebėjimų lavinimo veiklą. Muzikos mylėtojai dalyvauja folklorinio ansamblio „TEMELA“ veikloje. Kolektyvas žinomas Kėdainių rajone, dalyvauja tarprajoniniuose festivaliuose, konkursuose, toliau tęs savo veiklą. Neatsiejama šios veiklos dalis yra koncertinės išvykos, susitikimai su kitų rajonų neįgaliais žmonėmis, su kuriais jau keletą metų bendraujame.

Labai svarbu išmokyti šeimos narius teisingai slaugyti neįgaliuosius, aptarti emocines problemas, kaip valdyti ligą ir atpažinti paūmėjimus. Todėl veikia artimųjų paramos grupė, kurioje dalyvauja neįgaliųjų šeimos nariai.

Vykdant šias projekto veiklas geriname neįgaliųjų integracija į visuomenę, didiname socialinį aktyvumą, bei mažiname socialinę atskirtį. Filialo narių amžius daugiau solidus-didžiąją daugumą sudaro pensinio amžiaus žmonės. Vyresni žmonės ne visada gali atvykti dėl sveikatos problemų. Tačiau kiek galime, stengiamės įtraukti visus, nes integracija į visuomenę, aplinkos pažinimas labai svarbus kiekvienam, nesvarbu kokio amžiaus bebūtum.“

 

Išties gražus meno kolektyvų, svečių ir parapijiečių, draugiškas, širdingas pasibuvimas po Šv. Mišių peraugo į nuoširdų bendravimą.

Į Švč. Mergelės Marijos iškilmę Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje suvažiavo tikintieji ir iš atokiausių rajono kampelių - Naujųjų Lažų, Šlapaberžės ir kitų rajono vietovių.

 

***

Per dangų lelijom nulijo,

O žemė raudojo Marijos,

Kaip angelai Ją paėmę

Ant rankų

Nešė pas Sūnų į dangų.

Kančia Jos

Pavirtus lelijom

Per dangų

Į žemę nulijo.

 

                                                                 Genė Sereikienė

Nuotraukos Kęstučio Sukacko ir parapijiečių