Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2022 m. spalio 4 d. (antradienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi".

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.

 


 

2022 m. spalio 9 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Motinų maldoje judėjimą, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

 


NAUJIENOS


 

2022-09-25 Prie Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios buvo laiminami automobiliai

Šalia Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios esančioje aikštėje sekmadienį išsirikiavo daugybė kraštiečių automobilių. Tiek daug mašinų čia paprastai būna tik ypatingų švenčių metu. Paskutinįjį rugsėjo sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius laimino kėdainiečių automobilius ir linkėjo saugių kelionių. 

Plačiau


 

2022-09-18 Šv. Mišios už parapijos Motinos maldoje judėjimą minint trečiąsias gyvavimo metines

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas džiaugėsi, kad jau trejus metus kassekmadienį renkasi bažnyčioje Motinos maldoje mamos maldai ne tik už savo ir visos parapijos vaikus, bet už viso pasaulio vaikus ir jų motinas. Malda neturi ribų, malda paliečia ir saugo kiekvieną.

Plačiau


 

2022-09-15 Mokyklos-darželio „Obelėlė“ jubiliejinė 60-ties metų šventė

Ruduo kasmet pažeria gražių švenčių. Vos atšventę Šilines skubėjome į miesto 650 - mečio minėjimo šventę. Tuose jubiliejiniuose Kėdainių miesto metuose tilpo ir  mažesnis, bet labai svarbus mokyklos-darželio „Obelėlė“ 60-ties metų jubiliejus.

Plačiau


 

2022-09-11 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

 

Kaip ir kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas per miesto gimtadienį aukoja Šv. Mišias už Kėdainių miestą ir jo žmones.

Plačiau


 

2022-09-10 Šlovinimo grupė „GLORIJA“ giedojo Šeimų ir jaunimo dieną Šiluvos koplyčioje

Kasmet į Šiluvą per atlaidus keliauja daugybė Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos piligrimų. Neklysime pasakę, kad kasdien per Šilines galime Šiluvoje sutikti savo parapijiečius. Vieni su šeimomis, kiti su maldos grupėmis, kolektyvais,- tą dieną, kada patys laisvai atsiliepė širdies vedimui.

Plačiau


 

2022-09-09 Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas Kėdainių miestui 650-ojo gimtadienio proga

Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio pakvietimu, Kėdainių miesto žmones švenčiančius miesto įkūrimo 650-ąjį gimtadienį, iš Šiluvos atlaidų atvyko pasveikinti Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

Plačiau


 

2022-09-08 Bendruomenės piligriminė kelionė į Šiluvą

Rugsėjo 8-ąją Šiluva švenčia ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMĄ bei Lietuvių vienybės ir bendruomenių dieną. 10 val. Šv. Mišiose dėkojama už krikščioniškų bendruomenių pavyzdį ir veikimą.

Plačiau


 

2022-09-04 Sekmadienis su vokalinės ir vargoninės muzikos koncertu

Parapijos Motinos maldoje judėjimo grupės mamos, besirengiančios švęsti savo parapijos maldos grupės įkūrimo trečiąsias metines sulaukė svečio. T.y. mamos trokštančios Šėtos parapijoje taip pat įkurti Motinos maldoje judėjimo maldos grupę.

Plačiau


 

2022-09-03 Puošiame šventovę

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas nesiliauja stebinęs parapijiečių ypatinga meile ir tėvišku rūpesčiu dėl bendruomene ir šventove. Dabar visos pastangos dedamos, kad tik greičiau būtų suremontuoti bažnyčios vargonai.

Plačiau


 

2022-09-01 Klebonas pasveikino Juozo Paukštelio progimnazijos ir Profesinio rengimo centro bendruomenes

Kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Rugsėjo pirmosios šventėje visų parapijoje gyvuojančių ugdymo įstaigų yra kviečiamas ir ypatingai laukiamas. Štai mokykla – darželis „Obelėlė“ sekmadienį šventė Šv. Mišias bažnyčioje, o rugsėjo pirmąją klebonas aplankė ir pasveikino Juozo Paukštelio progimnazijos ir Profesinio rengimo centro bendruomenes.

Plačiau


 

2022-08-28 Graži tradicija išlieka

Kėdainių rajono mokykla-darželis „Obelėlė“ šiais metais švenčia savo gyvavimo šešiasdešimtmetį. Šalia kitų tradicijų m/d „Obelėlė“ bendruomenė kasmet paskutinį rugpjūčio sekmadienį, prieš žengdama mokslo ir žinių šventovėn renkasi į Šv. Jurgio kankinio bažnyčią švęsti Šv. Mišių.

Plačiau


 

2022-08-28 Šv. Mišios prašant palaimos Naujiems mokslo metams

Labai graži tradicija tęsiasi sekmadienį, kada prašoma Dievo palaimos Naujiems mokslo metams, švęsti kartu su mokyklos-darželio „Obelėlė“ bendruomene,- džiaugėsi Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pradėdamas Šventąsias Mišias ir linkėjo, kad mokslo kelionę lydėtų Dievo palaimos teikiama meilė vienas kitam ir tiesos šviesai.

Plačiau


 

2022-08-26 Gandrų palydos Sirutiškyje su akcentu į Ukrainą

Jau 13 metų Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Pastoracinės tarybos narys Kęstutis Volkus Sirutiškyje organizuoja Gandrų palydas. Šiais metais jos pavadintos su akcentu į Ukrainą.

Plačiau


 

2022-08-23 Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas sveikino Kėdainių rajono savivaldybės vicemerą Paulių Aukštikalnį, Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, sveikino visus svečius ir brangius parapijiečius.

Plačiau


 

2022-08-21 Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais

Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.

Plačiau


 

2022-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Žolinių iškilmės šventę pradėdamas Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kvietė melsti Marijos užtarimo mūsų broliams ir sesėms susibūrusiems į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių filialą, kurie mini įkūrimo

60-ąsias metines.

Plačiau


 

2022-08-14 Piligriminė kelionė į Jurbarko Švč. Trejybės parapijos Šv. Roko atlaidus

 

Jurbarko dekanato dekano kun. Dariaus Auglio pakvietimu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijiečiai vyko į Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčią, į Šv. Roko atlaidus.

Plačiau


 

2022-08-07 Tituliniai Kristaus Atsimainymo atlaidai Šventybrastyje

Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapija aptarnaujama Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono Artūro Stanevičiaus šventė titulinius atlaidus. Šią dieną Šventąsias Mišias Šventybrastyje aukojo, parapijos klebono pakviestas, naujai paskirtas Dotnuvos klebonas Giedrius Maskolaitis.

Plačiau


 

2022-08-07 19 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

Vos spėjus atsisveikinti su fotomenininko Arvydo Kantauto paroda, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios siena buvo užpildyta LASS Kėdainių rajono filialo rankdarbių būrelio paveikslais. Vadovė Sondra Žalakevičienė.

Plačiau


 

2022-08-02 Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė

Kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje yra švenčiama Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia