Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį),

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, 18 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus.

 


 

2022 m. liepos 9 d. (šeštadienį), 16 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios kalnelyje vyks Kūrybos darbų popietė: „Nutapysiu eilėraštį“. Supažindins su sakralumo dailėje atskleidimu per meninę raišką ir užsiėmimą ves dailės terapiautė magistrė Vilija Racevičienė.

 


 

2022 m. liepos 10 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 8-toji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara ,,Ten, kur poezija virsta malda“. Eiles skaitys Kėdainių krašto literatai ir svečiai. Eilės bus skirtos Kėdainių 650 metų jubiliejui. Muzikuos krikščioniškoji muzikinė grupė ,,Karaliaus vaikai“

Vadovas, dainų autorius ir atlikėjas Ramūnas Kurklinskas.

 


 

2022 m. liepos 17 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.

 


 

Nuoširdžiai sveikiname Dalią ir Marijoną Urbonavičius, birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių Šventojo Jurgio kankinio parapijos gyvenime, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą. Gerbiamiems Daliai ir Marijonui Urbonavičiams, ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje krikščioniškoje veikloje linki Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija.

 


NAUJIENOS


 

2022-06-26 Šeimų palaiminimas ir žolynų pašventinimas šlovinant Šv. Mišiose jaunimui

Kiekvienas esame Bažnyčios bendrasavininkai. Gera matyti tą tikrumą Bažnyčios žmonėse, kuriuo parapijiečiai yra uždegti Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono.

Plačiau


 

2022-06-24 Klebonas su parapijiečiais arkivyskupijos šventėje

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kaip ir kasmet, kartu su bendruomene, Birželio 24-ają vyko į Kauno arkivyskupijos Šv. Jono Krikštytojo šventę.

Plačiau


 

2022-06-19 Devintinių iškilmė

Birželio 19-osios sekmadienį, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenė šventė Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę (Devintines).

Plačiau


 

2022-06-19 Jaunimas vyko į Nakvynės namus

Po Sutvirtinimo sakramento šventės parapijos jaunimas nuvežęs į Nakvynės namus keksiukų pintinę, kitą kartą pažadėjo sugrįžti su maistu vargšų sieloms.

Plačiau


 

2022-06-15 Parapijos moderatoriai dalyvavo Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio simpoziume

Birželio 15-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kartu su Sinodinio kelio moderatorių grupe vyko į Kauno Švč. Trejybės bažnyčią, į Padėkos Šv. Mišias.

Plačiau


 

2022-06-15 Marijos legionierių piligriminė kelionė

Birželio 15 dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios Marijos legionierės dalyvavom Krekenavos Švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo bazilikoje vyskupo Jono Kaunecko Šv. Mišių aukoje.

Plačiau


 

2022-06-14 Danguolės Barauskienės daina tremtiniams

Gedulo ir Vilties dieną prisimename tremtinius, atgulusius amžino poilsio Sibiro platybėse, ir tuos, kurie sugrįžo į Tėvynę, bet savo gimtųjų namų neberado...

 

Plačiau


 

2022-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

Nepabūgusieji liūties kėdainiečiai birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, tradiciškai stabtelėjo atminties valandai geležinkelio stotyje, iš kurios traukiniais į tremtį buvo vežami mūsų krašto žmonės. Vėliau pagerbtos okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukos.

Plačiau


 

2022-06-12 Švenčiausios Trejybės atlaidai

Susirinkę atlaidų dieną vaikai ir jaunimas susėdę Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šlaite prie Marijos, prieš Šventąsias Mišias dar kartą prisiminė atlaidų prasmę.

Plačiau


 

2022-06-10 Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Kėdainių rajono tarybos (1990-1995 m.) 30-mečio minėjimo Šv. Mišios

Šią dieną susirinkusieji į Šventąsias Mišias pagerbė žmones, kurie savo darbais, veikla ir pasiaukojimu kūrė ir įtvirtino laisvę Kėdainių krašte ir visoje Lietuvoje.

Plačiau


 

2022-06-05 Sekminės ir Tėvo diena

Sekminių dieną minime gimimą Bažnyčios, kuri niekuomet nesijaučia pasiekusi savo tikslą, kaip kad kartais mano krikščionys, įsivaizduodami esą nepajudinama teisumo uola. Bažnyčia užsispyrusiai nestovi vienoje vietoje, bet nuolat eina pirmyn. Galima netgi būtų pasakyti, jog ją pirmyn stumia tas pats pirmųjų Sekminių smarkus vėjas.

Plačiau

 

Daugiau naujienų rasite čia