Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-05-17 Šv. Mišios „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną“

Pamažu grįžtame į savo maldos namus-bažnyčias. Erdvioje Šv. Jurgio bažnyčioje susėdame kiek galima toliau vieni nuo kitų. Laikomės leistino atstumo. Veidus dengia kaukės.

plačiau
 
2020-04-27 Būdami toli – būkime arti

Šiandieną tikinčiųjų bendruomenėje negalime susikibę rankomis giedoti „Tėve mūsų“. Šv. Mišiose palinkėti vieni kitiems ramybės ištiesdami ranką, apsikabindami. Šis laikas yra toks, kurį reikia išlaukti susitelkus į asmeninę maldą. 

plačiau
 
Suvirpino širdis

Bažnyčios choristės 2020 metų balandžio mėnesį išėjusios anapilin

plačiau
 
2020-03-11 Šv. Mišios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Nepastebimai prabėgo trisdešimt metų nuo pirmojo laisvės žingsnio, įkvėpto pirmo gurkšnio laisvės oro. Keitėsi Lietuva, keitėmės ir mes. Išgyvenome kiekvieną laisvės žingsnį, stebėjomės virsmu, dalyvavome džiaugsminguose Lietuvos įvykiuose.

plačiau
 
2020-03-01 Maldos diena už pasaulyje pabirusius lietuvius

Pirmoji pavasario diena. Gavėnios laikas. Į bažnyčią rinkomės anksčiau, kad galėtume susikaupti ir pasirengtume Kryžiaus Kelio stočių apmąstymui.

plačiau
 
2020-02-26 Gavėnios pradžios Pelenų dienos Šventosios Mišios

Pelenų dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos bendruomenė susirinkusi į Šventąsias Mišias pradėjo gavėnios pradžią. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

plačiau
 
2020-02-25 Parapija linksmai šventė Užgavėnes

Po Šventųjų Mišių kaip ir kasmet parapijos caritiečiai suorganizavo linksmą Užgavėnių šventę į kurią rinkosi ne tik parapijiečiai, bet ir parapijos svečiai. Visų pamėgtuose Parapijos namuose, susirinkusius liksmino muzikantai ir persirengę personažais parapijos Carito bendruomenės nariai.

plačiau
 
Kilni mokytojų iniciatyva – nepamirštama patirtis vaikams

Kėdainių mokykla – darželis „Obelėlė“ kruopščiai ruošėsi Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos - vasario 16-osios paminėjimui. Jau prieš savaitę šios ugdymo įstaigos koridoriuose skambėjo tautinė muzika, vaikai mokėsi eilėraščius, repetavo lietuvių tautines dainas, ruošė programėlę.

plačiau
 
2020-02-16 Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę

Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už Lietuvos valstybę.

plačiau
 
2020-02-09 Šv. Mišios už Lietuvos savanorį Povilą Lukšį

Prieš 101 metus kovose su bolševikais už Lietuvos laisvę eidamas 33 metus žuvo savanoris karys Povilas Lukšys. Savanoris gimė 1889 08 21 Kazokų kaime, Surviliškio valsčiuje.

plačiau
 
2020-02-05 Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 2a klasės mokiniai šventė šv. Agotos dieną

Vasario 5-ąją dieną Katalikų bažnyčia mini šventąją kankinę Agotą. Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

plačiau
 
2020-02-05 Šv. Agota

Vasario 5 dieną 10 val. Šventosiose Mišiose parapijos klebonas Artūras Stanevičius meldėsi už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Buvo šventinama šv. Agotos duona ir vanduo, kurie naudojami kaip sakramentalija sauganti nuo gaisro nelaimės, sielos ir kūno pavojų.

plačiau
 
2020-02-02 Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) šventės Šv. Mišios

Nešini žvakėmis į bažnyčią renkasi parapijiečiai. Grabnyčios švenčiamos praėjus 40 dienų nuo Jėzaus Gimimo, kada Juozapas ir Marija atneša pirmagimį savo sūnų Jėzų į šventyklą paaukoti Dievui.

plačiau
 
2020-01-26 Dievo žodžio sekmadienis

Popiežius Pranciškus norėdamas, kad Šventasis Raštas būtų labiau skaitomas ir giliau apmąstomas, labiau branginamas bei iškilmingiau skelbiamas dar 2019 m. rugsėjo 30 dieną paskelbė „apaštališkąjį laišką „Aperuit illis“ ir nurodė, kad kasmet visoje Bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo Žodžio sekmadienis.“ Dievo Žodžio sekmadienis pradėtas minėti 2020 metais.

plačiau
 
2020-01-14 Kėdainių J. Paukštelio progimnazija lydima nuoširdžia malda

Šiuos liturginius metus Kėdainių J. Paukštelio progimnazijos 2a klasės mokiniai su savo klasės auklėtoja Rita Kareivienė pradėjo išties krikščioniškai. Pradėjo Advento vainikų pynimu ir puošimu, jų nešimu į parodą Šv. Jurgio bažnyčioje.

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>