į pradžią turinys susisiekiteInformacija » Naujienų archyvas
spausdinti
Širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams

Vos užgimęs pavasaris pabėrė švenčių ir minėtinų datų. Pirmąjį kovo sekmadienį Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia minėjo Lietuvos globėją šv. Kazimierą ir šventė viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Meldėmės už lietuvių tautos vaikus gyvenančius išeivijoje ir Tėvynėje. Maldoje jungėsi lietuviai gyvenantys net 42 pasaulio šalyse.

plačiau
 
Šventa istorinė tautos diena

Vasario 16 - ąją lietuvis pradeda nuo jį pažadinusios aušros, Trispalvės iškėlimo prie savo namų, rytmetinės maldos už Tėvynę, prisiminimų virpinančių širdį, Lietuvos himno, giesmės, nuo apkabinimo savo artimo žmogaus. Kiekviena bendruomenė savitai pažymėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

plačiau
 
Trys liturginiai minėjimai pirmąją vasario savaitę

Pirmąją vasario savaitę buvo minima Kristaus paaukojimo šventė (Grabnyčios), Šv. Blažiejus, Šv. Agota.

plačiau
 
Lietuvos laisvės gynėjų dienos paminėjimo iškilmė Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje

Sausio mėnesį minėjome Lietuvos laisvės gynėjų dieną. Į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi šauliai, tremtiniai, kritusių už Lietuvos laisvę giminės ir artimieji. Nuskambėjo giesmė ,,Marija, Marija“, kurią giedojo bažnyčios choras ir visi esantys bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
Trys Karaliai kėdainiečiams linkėjo Tikėjimo, Vilties ir Meilės

Sausio 6 dieną po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius organizavo tradicinę Trijų Karalių eiseną po Kėdainių miestą. Karalius lydėjo klebonas, bažnyčios aktyvo nariai, carito moterys.

plačiau
 
Pirmosios Naujųjų Metų Šv. Mišios

Dėkodami Dievui už praėjusius metus, už dovanotą mums laiką, malda ir Šv. Mišiomis pradėjome Naujuosius. 2017- jų sausio pirmąją Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos iškilmės dieną į bažnyčią rinkosi Šv. Jurgio parapijos tikintieji. 

plačiau
 
Bažnyčioje apsilankė Kalėdų senelis

Baigiantis Adventui Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios bendruomenė drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi susėdo prie bendro Kūčių stalo, aptarė nuveiktus darbus, pasidalijo mintimis apie bendrystę, ateities planus. 

plačiau
 
Į didžią šventę Užgimimo

Ketvirtą Advento sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje Advento vainike buvo uždegta Angelų žvakė. Klebonas Artūras Stanevičius laikė Advento Šv. Mišias. Po Šventųjų Mišių tikintieji galėjo pasiklausyti Kėdainių kultūros centro etnografinio ansamblio ,,Jorija“ atliekamų Advento ir Kalėdinių dainų koncerto.

plačiau
 
Šventosios Mišios už kunigą Juozą Zdebskį ir knygos pristatymas

Pirmąjį žiemos sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas Artūras Stanevičius Šventąsias Mišias aukojo už kunigą Juozą Zdebskį ir rašytoją Aleksą Gasparą.

plačiau
 
Adventu pradėjome Kristaus laukimą

Paskutinį rudens sekmadienį atverčiame naujų liturginių metų puslapį. Adventu pradedame Kristaus laukimo keturių savaičių laikotarpį. Laukimo rimtyje gryninsime savo sielą malda, dvasingumu, džiugia Atėjimo pajauta.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   sekantis  >>