Parapijos caritas spausdinti

Parapijos caritas pirmininkė Malenija Pivorienė +37065229356

 
 
Vargstantiems suorganizuota tradicinė Kūčių popietė

Kaip ir kasmet prieš Kalėdas, Kėdainių šv. Jurgio parapijos Caritas, Parapijos namuose suorganizavo Kūčių popietę vargstantiems ir stokojantiems. Jau antrus metus tai organizuojama kartu su „Viltis - Vilkonda“ Labdaros ir paramos fondu. Parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė prie Kūčių stalo dalindamasi kalėdaičiu su vargstančiaisiais kalbėjo apie mūsų visų pareigą mylėti ir stiprinti vienas kitą. Priminė, kad kiekvienas čia esantis ypatingu būdu yra Dievo širdyje. Linkėjo būti arti Kūdikėlio Jėzaus, kuris su meile žvelgia į kiekvieną. Malenija Pivorienė ragino skubėti atsigręžti į Dievą ir pakelti galvas, nes Dievas yra su mumis.

plačiau
 
Pasitinkant Pasaulinę vargstančiųjų dieną

Artėjant Pasaulinei vargstančiųjų dienai Kėdainių šv. Jurgio parapijoje vyko Carito susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 40 aktyvių parapijos caritiečių ir remėjų. Susirinkimą organizavusi carito pirmininkė Malenija Pivorienė jau beveik trisdešimt metų vadovauja parapijos Carito veiklai.

 

plačiau

 
 
Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanota mūsų caritietė

2013 m. birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo mūsų parapijietę MALENIJA PIVORIENĘ – už ilgametes, pasiaukojamas ir vaisingas pastangas buriant ir vadovaujant Kėdainių šv. Jurgio parapijos „Caritas“, parodytas gražias ir prasmingas krikščioniškos veiklos iniciatyvas ir nuoširdų tikinčio žmogaus gyvenimo liudijimą.

plačiau