Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-03-14 Ketvirtosios Sinodinio kelio temos „Bendra atsakomybė misijoje“ baigiamasis posėdis

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio Sinodinio kelio moderatorių komanda po Šventųjų Mišių džiugiomis širdimis kovo 14-ąją susirinko į ketvirtosios temos „Bendra atsakomybė misijoje“ baigiamąjį posėdį.

plačiau
 
2022-03-13 Antrasis gavėnios sekmadienis

Šį antrąjį gavėnios sekmadienį parapijos klebonas susirinkusius maldininkus kvietė ir toliau nepaliauti melstis už Ukrainą, Lietuvą ir save pačius…

plačiau
 
2022-03-11 Šventosios Mišios už nepriklausomą Lietuvą ir Nepriklausomybės akto signatarus

Kovo vienuoliktąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Šventųjų Mišių pradžioje, kurios buvo aukojamos už nepriklausomą Lietuvą ir Nepriklausomybės akto signatarus kvietė pasimelsti už bususius ir esamus valstybės vadovus.

plačiau
 
2022-03-06 Malda už lietuvius visame pasaulyje ir Ukrainą

„Tegul šis gavėnios laikas mums būna dykumos metas. Skirkime laiko tylai ir maldai, kurios metu galėtume sustoti ir pažvelgti į tai, kas paliečia mūsų širdis“, – kvietė Šventasis Tėvas. Rūpinkimės vidiniu skaidrumu, maldoje atsigręždami į Dievo žodį, kad mumyse įvyktų naudinga kova su mus pavergusiu blogiu, kova už laisvę.

plačiau
 
2022-03-05 Parapijos katechetė dalyvavo Jaunimo sielovados forume

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė dalyvavo kovo 5 dieną Vilniuje vykusiame Jaunimo sielovados forume.

plačiau
 
2022-03-03 Nuotolinis Sinodinio kelio moderatorių susitikimas

Kovo trečiosios pavakarę vyko nuotolinis Kauno arkivyskupijos Sinodinio kelio moderatorių susitikimas. Tik pusė Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorių komandos narių, kartu su parapijos klebonu, galėjo suspėti atvykti iš savo darbų į Parapijos namus. Dėkojame Mindaugams už pagalbą (tėčiui už techniką, sūnui už IT pagalbą). Iškart susirinkę galėjome sėstis nuotoliniam susitikimui,- negalvodami ar yra interneto ryšys, ar nepaves technologijos...

plačiau
 
2022-03-02 Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas priminė, kad popiežius Pranciškus visus ragina Pelenų trečiadienį pasninkauti ir melstis už taiką Ukrainoje.

plačiau
 
2022-02-27 Šventųjų Mišių auka už Ukrainą

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas perskaitė vyskupų kvietimą melsti taikos.

plačiau
 
2022-02-20 Sinodinio kelio trečiosios temos „Džiaugsmas Švęsti“ apibendrinimas

Vasario 20 dieną, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorių komanda rinkosi kaip ir kiekvieną sekmadienį švęsti Eucharistijos. Rinkosi dėkoti Viešpačiui už vedimą Sinodo kelionėje ir posėdžiauti apibendrinant trečiąją Sinodinio kelio temą „Džiaugsmas švęsti“.

plačiau
 
2022-02-20 Septintasis eilinis sekmadienis bažnyčioje

Sekmadienio homilijoje parapijos klebonas kalbėjo apie svarbą neteisti ir nesmerkti kito žmogaus. To reikia ir to žmogaus ir mūsų pačių labui. Nes greitai patys galime sulaukti nuosprendžio.

plačiau
 
2022-02-16 Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šventųjų Mišių auka už Lietuvos valstybę

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas priminė susirinkusiems į Šventąsias Mišias, kad melsimės už Mūsų Tėvynę Lietuvą, minėdami jos valstybingumo atkūrimą 1918-ųjų metų vasario 16-ąją dieną.

plačiau
 
2022-02-08 Šv. Mišios už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas visus kvietė vasario 8 d.  į  Šv. Mišias už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių parapijos klebonas kartu su maldininkais vyko į Povilo Lukšio žūties vietą Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapinėse. 

plačiau
 
2022-02-06 Trečiosios Sinodinio kelio temos „Šventimas“ pristatymas bendruomenei

Sekmadienio rytą, kai dar Sinodinio kelio moderatorių grupė šildė parapijos namus ir ruošėsi susitikimui su norinčiais kalbėtis po Šventųjų Mišių trečiąja sinodo tema „Šventimas“, - į parapijos namus atėjusi vaduojanti vargonininkė Gintarė Brazinskienė pasakė, kad priėmė sprendimą darbuotis mūsų bažnyčioje.

plačiau
 
2022-02-05 Šv. Agotos diena

Šv. Agota gyveno III a. Katanijoje (Pietų Italija, Sicilija). Dėl skaistybės nukankinta valdant imperatoriui Decijui (249–251). Kadangi buvo sudeginta, šv. Agotos duona ir šventintas vanduo – tai priemonės prieš gaisrą, šaukiantis šventosios užtarimo.

plačiau
 
2022-02-02 Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė

Ištiestomis rankomis priimdami Jėzų priimsime kitus su pasitikėjimu ir nuolankumu. Tada konfliktai blėsta, atstumai nedalija, praeina pagunda žeisti kurio nors brolio ar sesers orumą.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   10  20  30  sekantis  >>