Gyvasis Rožynas spausdinti

Kėdainių šv. Jurgio parapijos Gyvojo Rožyno maldos grupei vadovauja Malenija Pivorienė ir Ona Rumbienė.

 
 
Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaiduose pašventinta metalinė popiežiaus Pranciškaus skulptūra

Spalio 7 d. (sekmadienį) Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šventėme Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, kuriuose dėkojome Dievui už Šventojo Tėvo gausias malones gautas dalyvaujant Jo šventenybės aukotose Šv. Mišiose.

Plačiau

 
 
Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus

Nuotraukos

Plačiau

 
 
Piligriminė kelionė į Trakus

Plačiau

 
 
Šventėme Švenčiausios Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus

Rožyno karoliukai bėgantys tarp pirštų maldos rateliu tarsi rožių žiedų takelis jungiantis mūsų širdis su Švč. Mergelės Marijos širdimi. Rožyno slėpiniai - stotelės skirtos dieviškųjų slėpinių apmąstymui.

 

Plačiau