Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-10-25 Sekmadienis su broliu Mykolu Ferencu OFMCap

Paskutinįjį Misijų ir Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesio sekmadienį, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, parapijos klebono pakviestas, lankėsi ir Šventąsias Mišias aukojo brolis Mykolas Ferencas OFMCap iš Paulių vienuolyno. Tai pirmasis kartas jo apsilankymo ne tik mūsų bažnyčioje, bet ir Kėdainių mieste.

plačiau
 
2020-10-18 Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vizitacija Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje

Ruduo barsto ne vien lapus jis paberia saulės spindulių, pabarsto lietaus, suošia vėtromis. Tokį spalio 18 dienos sekmadienį į Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčią atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kurį lydėjo monsinjoras Artūras Jagelavičius.

plačiau
 
2020-10-11 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas

Praėjo visi metai, kai Kėdainių Šv. kankinio Jurgio Bažnyčia sutiko garbingą svečią Kaišiadorių vyskupą Jo ekscelenciją Joną Ivanauską, kuris atvežė labai brangią visai Kėdainių bendruomenei dovaną,- palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikviją. Vyskupas džiaugėsi ir dėkojo klebonui už nuveiktus didžiulius darbus, kad Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia turėtų šią relikviją.

plačiau
 
2020-10-04 Rožyno Karalienės Švč. Mergelės Marijos atlaidai

Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Bažnyčiose kalbamas Švč. Mergelės Marijos Rožynas. Žodis „Rosarium“ reiškia „rožių darželis“ arba „Rožynas“.

plačiau
 
2020-09-29 Dalyvavome SPA – Sielovados pagalbininkų nuotoliniame susitikime

Nuotolinės konferencijos, mokymai, susitikimai tiesiog būtinybe tapo epidemiologinės situacijos metu. Dėl pandemijos nutraukus fizinius susitikimus, rengimą sakramentams Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija aptarusi su klebonu , pagal galimybes atsakingai vykdė nuotoliniu būdu.

plačiau
 
2020-09-27 Paskutinis rugsėjo sekmadienis

Kaip ir kasmet, paskutinįjį rugsėjo sekmadienį nuo pat ryto, į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią rinkosi jaunimas ir jų tėveliai, kurie planuoja visus metus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą.

plačiau
 
2020-09-08 Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija Šiluvoje

Rugsėjo 8 dieną Kėdainių kankinio Šv. Jurgio bažnyčios tikintieji drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi vykome į Šiluvą, kur dalyvavome Didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose.

plačiau
 
2020-09-06 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

Šiais metais Kėdainių miestas švenčia savo 648 gimtadienį. Gražus rajono mero Valentino Tamulio sumanymas, kad Kėdainių miesto penkiose šventovėse būtų aukojamos Šv. Mišios už Kėdainių miestą.

plačiau
 
2020-09-01 Klebonas Artūras Stanevičius pasveikino J. Paukštelio bendruomenę

Kaip ir kasmet Rugsėjo pirmąją, kuri yra minima kaip Mokslo ir Žinių diena, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius pasveikino Kėdainių J. Paukštelio mokyklos bendruomenę. Kėdainių J. Paukštelio mokykla stovi visai šalia Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios.

plačiau
 
2020-09-01 Mokslo ir žinių diena mokykloje-darželyje „Obelėlė“

Su pakilia nuotaika į m/d „Obelėlė“ mokslo ir žinių dieną rinkosi mokytojai, auklėtojos, mokiniai ir priešmokyklinukai. Džiaugsmingai susitiko per vasarą nesimatę mokiniai.

plačiau
 
2020-08-30 Šv. Mišios už naujus mokslo metus

Rugpjūčio paskutinį sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už naujus mokslo metus.

plačiau
 
2020-08-23 Šv. Mišios stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti

Rugpjūčio 23 dieną (sekmadienį) klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti.

plačiau
 
2020-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Tarsi palaidas žirgas nušuoliavo vasara. Tai ne šuoliai, o mūsų gyvenimo žingsniai šuoliais. Gal nebemokame taupyti laiko, kad jis taip greitai nusineša ne vien skubėjimą, rūpestį, bet ir gražiausias mūsų akimirkas?

plačiau
 
2020-07-26 Didėja ypatingo pamaldumo Švč. Mergelei Marijai gretos

Parapijiečiai ir svečiai rinkosi į Oninių Šv. Mišias. Lietuvoje šv. Onos garbei įvesti atlaidai ir rengiamos ypatingos pamaldos. Įvedus krikščionybę ši šventė sutapatinta su šv. Onos ir šv. Joakimo varduvėmis. Šv. Ona ir Joakimas yra Švč. Mergelės Marijos tėvai. Šv. Ona yra laikoma moterų globėja ir užtarėja. Ji saugo nuo ugnies ir gaisrų.

plačiau
 
2020-07-06 Šv. Mišios švenčiant Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną

Liepos 6 dieną prie kiekvienų namų plevėsavo Lietuvos valstybės vėliavos. Bendruomenės ruošėsi paminėti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną.

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>