Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-11-14 Šv. Mišios už gyvus ir mirusius choristus

Lapkričio 14-ją, minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos už gyvus ir mirusius choristus.

plačiau
 
2021-11-12 Dalyvavome moderatorių mokymuose

Lapkričio 12-ąją Bažnyčia mini Šv. vyskupą kankinį Juozapą. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas ir sinodinio kelio parapijos moderatorių grupė, dalyvavo bendruomenių moderatoriams skirtuose mokymuose Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios parapijos namuose.

plačiau
 
2021-11-08 Parapijos Sinodinio kelio koordinacinės grupės pirmasis posėdis

Lapkričio 8-ąją dieną, po Šventųjų Mišių susirinkusi į pirmąjį posėdį Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Sinodinio kelio koordinacinė grupė bažnyčios Antrojo aukšto salėje, bibliotekėlėje, rado  Gerhatdo Mesterio knygą ,,Ak, tas Pranciškus“. 

plačiau
 
2021-11-07 Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius

Šventosiose Mišiose susirinkusiems į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią, parapijos klebonas kalbėjo, kad prieš keletą metų tremtinė Regina Kuzmienė paprašė paskutinį Vėlinių aštuondienio sekmadienį melstis už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Šita graži tradicija tęsiama ir šiandien.

plačiau
 
2021-11-02 Vėlinės

Paprotys melstis už mirusiuosius yra senas kaip pati Bažnyčia, tačiau pati liturginė šventė buvo įsteigta tik 998 m. lapkričio 2-ąją. Pirmasis tai padarė šventas prancūzų benediktinas vienuolis vardu Odilonas, penktasis Kliuni vienuolyno abatas.

plačiau
 
2021-11-01 Visų Šventųjų Šventė

Visų Šventųjų dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo, kad šiandien ir mes esame kviečiami susimąstyti apie savo šventumą. Dievas visus mus pašaukė ir tebešaukia tapti šventais, vesdamas mus už rankos.

plačiau
 
2021-10-31 31 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

Šios dienos 12 valandos Šventosiose Mišiose buvo meldžiamasi žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

plačiau
 
2021-10-24 Pasaulinė Misijų Diena

30-ąjį eilinį sekmadienį, susirinkę Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Antrojo aukšto salėje, į įprastus sekmadienio susitikimus, mokymus, - parapijos jaunimas, vaikai, Motinos maldoje judėjimo mamos, žiūrėjo Nacionalinės Misijų tarnybos parengtą vaizdo įvadą apie 2021 m. Misijų mėnesį.

plačiau
 
2021-10-17 „Naujieji Lažai - mano gimtasis kaimas“

Spalio septynioliktąją Kėdainių Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje buvo pristatyta ir Šv. Mišiose pašventina Genės Augaitės-Sereikienės atsiminimų knyga „Naujieji Lažai - mano gimtasis kaimas“.

plačiau
 
2021-10-14 Kėdainių profesinio rengimo centro 20-ties metų jubiliejus

Į susirinkusius į Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pasimelsti už Kėdainių Profesinio Rengimo Centrą, švenčiantį 20-ties metų veiklos jubiliejų, parapijos klebonas kreipėsi sveikinimu direktoriui Dangirui Kačinskui, visiems dėstytojams, studentams bei darbuotojams.

plačiau
 
2021-10-13 Spalio 13-oji Šiluvoje

Spalio 13-ąją, Kėdainių dekanato dieną, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos choras vadovaujamas Aušros Giedrienės buvo pakviestas giedoti 10 valandos Šventosiose Mišiose Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje.

plačiau
 
2021-10-10 Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas kalbėjo:

- Šiandien, švęsdami Švenčiausios Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, šaukiamės Jos motiniško užtarimo ir dėkojame už gautas malones patiriamas per Jos dangiškojo Rožyno kalbėjimą. Taip pat klebonas priminė, kad  spalio mėnesį meldžiamės už misijas.

plačiau
 
2021-10-04 Gailestingosios meilės šventė

Popiežius Paulius II 1980 metais paskelbė šv. Pranciškų gamtos globėju. Šv. Pranciškus visus kūrinius laikė savo broliais ir seserimis globojo juos ir jais rūpinosi. Darė gailestingumo darbus. Sakė pamokslus paukščiams, kurie atskrisdavo ir nutūpdavo į jo rankas ir ant pečių.

plačiau
 
2021-09-26 107-OJI PASAULINĖ PABĖGĖLIŲ IR MIGRANTŲ DIENA

Šį sekmadienį jau šimtas septintą kartą minime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną.

plačiau
 
2021-09-21 Atsisveikinome su brangiu parapijiečiu Vytautu Karla

Šiandien švenčiame šventojo apaštalo evangelisto Mato šventę. Šioje šventėje per dangiškąjį šventojo Mato užtarimą meldžiamės už mūsų tikėjimo brolį Vytautą jo laidotuvių dieną.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  sekantis  >>