Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-05-09 Šeštasis Velykų sekmadienis

Nuotraukos

plačiau
 
2021-05-02 Motinos dienos palaiminimai

Pirmasis Gegužės mėnesio sekmadienis – Motinos diena. Kasmet pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį Katalikų Bažnyčia kviečia melstis ir skirti dėmesio kiekvieno mūsų pačiam brangiausiam žmogui – mamai. Visoms gimdytojoms suteikta privilegija savo dorybėmis panašėti į mamų Mamą, kad sulauktų dangaus paramos sau, savo šeimoms ir tėvynei.

plačiau
 
2021-04-29 Adoracija

Balandžio 29-ąją, mūsų Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos bendruomenė įsiliejo į nenutrūkstamą Švč. Sakramento adoraciją. Perėmėme iš Šėtos parapijos ir perdavėme Kulautuvos bažnyčiai.

plačiau
 
2021-04-25 Tituliniai Šv. kankinio Jurgio atlaidai

Tą šventinę dieną, 12 val. į Šventąsiasias Mišias susirinusiems maldininkams Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo: „Brangūs broliai ir seserys, šį ketvirtąjį Velykų sekmadienį vis dar savo sielose išgyvendami didį Kristaus prisikėlimo džiaugsmą ir žvelgdami į Viešpatį kaip mūsų gerąjį Ganytoją, kuris neša mus ant savo pečių į amžinąsias Dangaus ganyklas, tradiciškai esame raginami melsti pašaukimų į dvasinį luomą.

plačiau
 
2021-04-25 Parapijos Jurginių šventė

Vaizdo įrašas

plačiau
 
2021-04-11 Atvelykis

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, balandžio antrąjį sekmadienį, nuo 9 valandos ryto buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvija.

plačiau
 
2021-04-04 Kristaus Prisikėlimo šventė

Didžiojo šeštadienio Velyknaktis pagal seną tradiciją prasideda vėlai vakare. Per pamaldas giedamas šlovinimas, skelbiantis Jėzaus iš numirusių prisikėlimo pergalę. Sekmadienį išaušta džiaugsmingas Velykų rytas.

plačiau
 
2021-04-03 Didysis šeštadienis

Nemažas būrys Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos tikinčiųjų į šių metų Velykas keliavo dalyvaudami įvairiose nuotolinėse rekolekcijose. Ypač daug sielai peno davė gavėnios rekolekcijos su arkivyskupu Lionginu Virbalu, „PRANAŠAI MŪSŲ DIENOMIS“, kurios vyko Kovo 22–27 d.

plačiau
 
2021-04-02 Didysis penktadienis

Kiekvienais metais Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios klebonas organizuodavo Kryžiaus kelią mieste. Kryžiaus kelias būdavo pradedamas nuo Kėdainių rajono savivaldybės ir einamas iki Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios.

plačiau
 
2021-04-01 Didysis ketvirtadienis parapijoje

Nuo Viešpaties kančios Verbų sekmadienio prasidėjo Didžioji savaitė. Didįjį pirmadienį, Didįjį antradienį ir Didįjį trečiadienį parapijos klebonas aukojo Šventąsias Mišias, kviesdamas tikinčiuosius apmąstyti ir išgyventi tuos kiekvienam krikščioniui ypač reikšmingus Kristaus gyvenimo įvykius iki Didžiojo tridienio.

plačiau
 
2021-03-28 Sekmadienį pašventino verbas

Sekmadienį prieš Šv. Velykas krikščionys mini Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, švenčia atsidavimo Kristui, širdžių jam atvėrimo šventę. Kėdainiuose tikintieji tądien skubėjo į maldos namus, kuriuose buvo aukojamos Šventosios Mišios bei šventinamos verbos.

plačiau
 
2021-03-19 Klebonas ir parapijiečiai dalyvavo Šv. Juozapo iškilmėje

Kovo 19 dieną minime šv. Juozapą, Mergelės Marijos sužadėtinį. Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje Šventąsias Mišias aukojo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Koncelebravo Kėdainių dekanato kunigai. Patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos choras. Apstus būrys Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijiečių kartu su savo klebonu dalyvavo Šv. Juozapo iškilmėje. Šią iškilmę galima buvo stebėti arkivyskupijos ir Delfi kanalais visoje Lietuvoje.

plačiau
 
2021-03-11 Kovo 11 – osios Šv. Mišios

Kovo 11-ąją Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šv. Mišias klebonas Artūras Stanevičius aukojo už Tėvynę Lietuvą ir Nepriklausomybės akto signatarus.

plačiau
 
2021-03-07 Šv. Mišios minint Maldos už lietuvius pabirusius pasaulyje dieną

Kovo 7 dieną pasaulio lietuviai jungėsi į vieną maldą. Aukojęs šv. Mišias klebonas Artūras Stanevičius perskaitė Vyskupų konferencijos laišką.

plačiau
 
2021-03-03 Šventasis Kazimieras

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos jaunimas, kartu su parapijos katechete Genovaite Matusevičiene atsiliepė į arkivyskupo Kęstučio Kėvalo kvietimą ir jungėsi per youtube kanalą gavėnios rekolekcijoms kovo 3-iosios vakarą, kurios buvo transliuojamos Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero iškilmių išvakarėse.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  sekantis  >>