Parapijos jaunimas spausdinti
2023-02-26 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Gavėnios pirmasis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje prasidėjo Dievo malone besiliejančiu rytu sutvirtinamiesiems susirinkus prie pečiuko šiltuose Parapijos namuose.

plačiau

 
 
2023-02-12 6 Eilinis sekmadienis

Liga yra mūsų žmogiškosios patirties dalis. Tačiau ji gali tapti nežmoniška, jei išgyvenama izoliacijoje ir apleistume, jei jos nelydi rūpestis ir užuojauta.

plačiau
 
2023-02-11 Parapijos sutvirtinamųjų Lytiškumo ugdymo seminaras Vilniuje

Vasario 11-ąją, Lurdo Švenčiausios Mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamieji, kartu su juos lydinčia komanda išvyko į piligriminę kelionę po Vilniaus šventoves.

plačiau
 
2023-02-08 Dalyvavimas pasitarime dėl „Užtvirtink“

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kartu su jaunimą ruošiančia katechete Genovaite Matusevičiene dalyvavo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos namuose vykusiame pasitarime dėl „Užtvirtink“ renginio skirto Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiam jaunimui.

plačiau
 
2023-01-29 4 Eilinis sekmadienis

Šio sekmadienio Šv. Mišių Evangelijoje skambėjo Jėzaus palaiminimai.

Visų pirma turime branginti tai, kas mes patys esame. Kiekvienas iš mūsų yra vertybė, nepriklausomai nuo turimų dovanų. Jėzus mums primena, kad esame palaiminti ne dėl to, ką turime, bet dėl to, kas esame.

plačiau
 
2023-01-22 Dievo Žodžio sekmadienis

Sausio 22-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenė kartu su Visuotine Bažnyčia, jau ketvirtą kartą šventė Dievo Žodžio sekmadienį. Dievo Žodis yra skirtas visiems. Dievo Žodis skatina atsivertimą. Dievo Žodis jį priimančiuosius padaro jo skelbėjais.

plačiau
 
2023-01-15 2 Eilinis sekmadienis

Šv. Mišių pradžioje Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas priminė, kad „Sausio 18 – 25 dienomis vyks tradicinė Maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šiemetinė tema paimta iš pranašo Izaijo: „Mokykitės gera daryti, atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17)“. 

plačiau
 
2022-12-11 Jaunimo Advento rekolekcijos

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamieji ir juos lydinti komanda atviromis širdimis atsiliepė į parapijos klebono troškimą šį Adventą tiek bendruomenėje, tiek šeimose; tiek gyvai, tiek sergamumo lygiui kylant - jungiantis per nuotolį, vis labiau pažinti Viešpatį per Šventąjį Raštą ir šalia Advento kalendoriaus keliauti su Jesės medžiu. Taip patiems įrodant savo ištikimybę Viešpačiui ir džiaugsmingai pasitikti Kalėdas nešant šviesą į pasaulį.

plačiau
 
2022-12-04 Meduoliniu nuoširdumu kvepiantis antrasis Advento sekmadienis

Antrąjį Advento sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiųjų maldininkų širdis  kreipė į Tikėjimą. Įžiebta Betliejaus žvakė, priminė apie Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų.

plačiau
 
2022-11-27 I Advento sekmadienis

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kaip ir kasmet kvietė parapijiečius dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikus į bažnyčią galima buvo atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

plačiau
 
2022-11-19 Šventosios Dvasios ALFA savaitgalis Vilniuje, pasitinkant Pasaulinę jaunimo dieną

Gausus būrys Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamųjų ypatingai laukė šeštadienio ryto, kuomet visi drauge, kartu juos lydinčia ir jaunyste trykštančia komanda, leidosi į Šventosios Dvasios ALFA savaitgalinę kelionę.

plačiau
 
2022-10-30 Šv. Mišių auka žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas sekmadienio 12 val. Šventąsias Mišias aukojo žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

plačiau
 
2022-10-28 Misija ir trapučiai

Spalio 28-ąją Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos istorijos mokytoja Daiva Ribikauskienė kartu su savo auklėtiniais atėjo į pačią brangiausią Kėdainiams vietą, nuo kurios prasidėjo visa miesto istorija.

plačiau
 
2022-10-16 29 eilinis sekmadienis

Tikėjimas visada turi būti maitinamas nuolatine malda. Ji būtina mūsų dvasiniam gyvenimui taip pat, kaip kvėpavimas kūnui. Todėl, kai kalbame apie atsivertimo būtinybę, šiandien toks atsivertimas visų pirma yra malda, maitina tikėjimą ir parengia priimti Dievo dovanas.

plačiau
 
2022-07-24 17 Eilinis sekmadienis Bažnyčioje

Šią dieną minėdami senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, mes pagerbiame mūsų senelius ir močiutes, kurie mums perdavė istoriją, tradicijas, papročius ir daugybę kitų dalykų.

plačiau
 
2022-06-26 Šeimų palaiminimas ir žolynų pašventinimas šlovinant Šv. Mišiose jaunimui

Kiekvienas esame Bažnyčios bendrasavininkai. Gera matyti tą tikrumą Bažnyčios žmonėse, kuriuo parapijiečiai yra uždegti Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono.

plačiau
 
2022-06-19 Jaunimas vyko į Nakvynės namus

Po Sutvirtinimo sakramento šventės parapijos jaunimas nuvežęs į Nakvynės namus keksiukų pintinę, kitą kartą pažadėjo sugrįžti su maistu vargšų sieloms.

plačiau
 
2022-05-27 Parapijos mažųjų Susitaikymo diena

Labai gražu, kai bendruomeninėse Susitaikymo sakramento apeigose dalyvauja visa bendruomenė. Šventiškumą, pasitikėjimą Dievu, žmonių bendrystę, ramų džiaugsmą sukuria pačios apeigos.

plačiau
 
2022-05-21 Sutvirtinto jaunimo piligriminis žygis

Sakramentai, kuriuos įsteigė Viešpats Jėzus, be Šventosios Dvasios veikimo nebūtų mūsų išgelbėję. Be jos, net pati Išganytojo mirtis būtų buvusi beprasmiška. Reikėjo, kad šis malonių laukas būtų apvaisintas Šventosios Dvasios nužengimu. Panašiai yra su kviečio grūdu. Jūs beriate jį žemėn, bet reikia saulės ir lietaus, kad išdygtų ir subrandintų varpą. (Arso klebonas)

plačiau
 
2022-05-13 Jaunimas aplankė nakvynės namus

Gegužės 13-ją Katalikų Bažnyčia mini pirmąjį Švč. Mergelės Marijos apsireiškimą trims Fatimos piemenėliams, kuris įvyko 1917 m. Apsireiškimai kartojosi kas mėnesį puse metų. Per vieną apsireiškimą Švč. Mergelė Marija patikėjo trims piemenėliams žinią, kuri vėliau pagarsėjo, kaip Fatimos paslaptis...

plačiau
 
1   2   3   sekantis  >>