Parapijos jaunimas spausdinti
2022-01-07 Kitokios Kalėdos

Kalėdos – tai Jėzus, kuris ateina paliesti mūsų širdies, Jėzus, kuris ateina paliesti mūsų šeimos, kuris ateina pas mus, į mūsų namus, į mūsų širdį, į mūsų gyvenimą.

plačiau
 
2021-06-26 Jaunimas dalyvavo piligriminiame žygyje aplink Šiluvą

Tik spėjus užsiregistruoti į piligriminį žydį aplink Šiluvą, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos jaunimas sulaukė dovanos.

plačiau
 
2021-06-03 Klebonui ir parapijai kiekvienas labai svarbus

2020 m. spalio 18-ąją, buvo minima Pasaulinė misijų diena. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį, švenčiat minėjimą, kiekvienam pakrikštytajam dalyvaujančiam Šventosiose Mišiose klebonas primena  raginimą atsiminti, kad visi privalome prisidėti prie Dievo karalystės skelbimo.

plačiau
 
2021-05-09 Šeštasis Velykų sekmadienis

Šeštajį sekmadienį po Velykų, 10 val. Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinius skaitė iš šlovino Viešpatį sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas.

 

Plačiau

 
 
2021-04-29 Parapijos sutvirtinamieji susitikime - UŽTVIRTINK

Balandžio 29-ąją, Šventoji Dvasia suvedė abiejų Kėdainių miesto Katalikų bažnyčių Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantį jaunimą, kaip brolius ir seseris į bendrą nuotolinį renginį „UŽTVIRTINK”.

plačiau
 
2021-02-28 Antrasis gavėnios sekmadienis

Prieš 12 valandos Šv. Mišias, kaip ir kasmet, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje einamas Kryžiaus kelias. Šiais metais jis buvo apmąstomas susirinkusiems pasiliekant savo vietose. Kryžiaus kelio mąstymus skaitė Petras Budrikas, giesmes giedojo Bažnyčios Didysis choras vadovaujamas Aušros Giedrienės.

plačiau
 
2021-02-04 Jaunimas dalyvavo virtualioje Užgavėnių kaukių edukacijoje

Kasmet Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos Carito jaunatviškos ir kūrybingos moterys, Parapijos namuose ir aikštelėje prie jų, organizuodavo Užgavėnių šventes. Į jas susirinkdavo gausybė parapijiečių, jaunimo, miestelėnų ir svečių.... Renginio organizatoriai visuomet šventėje sulaukdavo ir parapijos klebono.

plačiau
 
2020-07-18 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Pagaliau atėjo ilgai lauktoji Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos sutvirtinamųjų šventė. Lauktoji ne tik jaunimo, bet ir jų šeimų. Lauktoji - visos bendruomenės. Karštą liepos 18-osios pavakarę į bažnyčią rinkosi jaunimas, jų šeimos, Kėdainių Povilo Lukšio 205-oji šaulių kuopa, parapijos maldos grupės, parapijiečiai ir svečiai.

plačiau
 
2020-06-27 Jaunimo gyvosios piligrimystės žygis į Šiluvą

Dar tik prasidėjus karantinui, dėl pandemijos nutraukus fizinius susitikimus, su Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonu Artūru Stanevičiumi, aptarėme tolimesnį jaunuolių rengimą Sutvirtinimo sakramentui nuotoliniu būdu.

plačiau
 
Ačiū Tau, Marija!

Taip pavadintas Vikos Makaveckienės parengtas vaizdo pristatymas. Savo patirtimis pasidalinti parapijos katechetės Genovaitės Matusevičienės buvo pakviesti Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos jaunimo ir besirengiančių priimti Sutvirtinimo sakramentą atstovai.

 

plačiau
 
2019-11-30 Parapijos jaunimas dalyvavo KAJC jaunimo susitikimų dienoje „PERKEIČIA VANDENĮ”

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos jaunimas labai draugiškai susigyvenęs su Josvainių parapijos jaunimu nuo vasario mėnesį vykusio Jonavoje renginio „Užtvirtink dekanatuose”, su džiaugsmu sutiko žinią, kad bus vykstama kartu į Kauno arkivyskupijos jaunimo centro 25-ąjį gimtadienį. O ką jau kalbėt apie Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančius jaunuolius, kurie tik praėjusį šeštadienį kartų išgyveno ALFA Šventosios Dvasios seminarą.

plačiau
 
2019-11-23 ALFA Šventosios Dvasios šeštadienis sutvirtinamiesiems

Lapkričio 23 dieną į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio Parapijos namus rinkosi jaunimas, kuris pavasarį ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Į oraganizuojamą ALFA savaitgalį atvyko ir Josvainių parapijos jaunimas su katechete Vida Sirtautiene. Dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui už parapijos jaunimo globą, o Kėdainių rajono savivaldybei už paramą seminarui.

plačiau
 
2019-02-09 Sutvirtinamųjų „UŽTVIRTINK“ susitikimas Jonavoje

Vasario devintą dieną, Kėdainių šv. Jurgio parapijos Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas, dalyvavo Jonavoje vykusiame susitikime „UŽTVIRTINK“.

plačiau
 
Šventosios šeimos sekmadienis mūsų bažnyčioje

Šis sekmadienis Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančio jaunimo yra mokykloje vykstančių atostogų laike, tad ir pasiruošimų susitikimų parapijoje nedarome.

plačiau
 
2018-12-08 Kėdainių šv. Jurgio parapijos sutvirtinamųjų Šventosios Dvasios šeštadienis Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (KAJC)

Dalelė mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos jaunimo, kurie savo kelionę priimti Sutvirtinimo sakramentą pradėjo Kėdainių dekanato dieną kelione į Šiluvą suprato, kad Marija tikrai juos lydi tikėjimo kelionėje link Sutvirtinimo sakramento sąmoningo priėmimo. Diena, laikas tikrai nebuvo kažkaip derinta su šia Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo švente. Paklausę Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovės Agnės Grigaitytės, kada jie mums galėtų pravesti Šventosios Dvasios seminarą, iškart nudžiugome pamatę, kokia siūloma seminarui diena.

plačiau
 
2018-12-02 Pirmasis Advento sekmadienis

Kėdainių šv. Jurgio parapijos jaunimas į tradicines pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui pamokas atėjo nešini ne tik Advento vainikais rankose, bet ir vedini broliais, sesėmis, tėveliais, močiutėmis, draugais...

 

Plačiau

 
 
2018-05-19 Jaunimo piligriminė kelionė ,,Dvasios suvesti - Marijos globojami”

Po Sutvirtinimo sakramento šventės susėdę Parapijos namuose meldėmės. Bandėme įsiklausyti į savo jaunas širdis ir vieni į kitus. Ką darysime savo parapijoje toliau, kokios mūsų pačių svajonės norai ir galimybės. Dalinomės patirtimis iš praeities, iš vaikystės… Kalbėjomes apie tai, kas buvo mūsų gyvenime šviesaus, kuo norėtume dalintis su kitais. Norint duoti, reikia pačiam pirmiausiai turėti. Nusiraminimą randame: Šventojo Rašto 2Kor 9,10: Tasai, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, parūpins jums sėklos, padaugins ją ir padės subręsti jūsų geradarybės vaisiams.

plačiau
 
Sutvirtinimo sakramento šventė

2018 metų balandžio 27 dieną, atsakingai pasirengę gyventi pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą, Kėdainių šv. Jurgio parapijos 27 jaunuoliai sulaukė garbingo svečio arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ ir buvo sustiprinti Šventąja Dvasia.

plačiau
 
Rekolekcijos sutvirtinamiesiems „Skirtingi, bet vienodai vertingi“

Dėkojame Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direkoriui Ovidijui Kačiuliui ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Antanui Pavoliui už šv. Jurgio parapijos sutvirtinamųjų grupei padovanotą kelionę į šių metų balandžio 14 dieną Kauno arkivyskupijos jaunimo centre vykusias lytiškumo ugdymo rekolekcijas „Skirtingi, bet vienodai vertingi“.

plačiau
 
Padėkos šventė jaunimo sielovados talkininkams

2018m. vasario 25 dieną, parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė, atsakinga už jaunimo ruošimą Sutvirtinimo sakramentui, dalyvavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotoje Padėkos šventėje, skirtoje jaunimo sielovados talkininkams.

plačiau
 
1   2   sekantis  >>