į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Parapijos caritas

Parapijos caritas pirmininkė Malenija Pivorienė +37065229356

 
 
2023-05-14 Šv. Mišios už parapijos Caritą, minint veiklos 34-ąsias metines

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems į bažnyčią kalbėjo, kad prieš 34-ris metus parapijos klebono Juozo Vaičeliūno pakviesti, būrelis aktyvių parapijiečių, norinčių gyventi Evangelijos dvasia darant gerus darbus, susibūrė į Carito organizaciją ir savo vadove išsirinko Maleniją Pivorienę, sėkmingai ir vaisingai vadovaujančią iki šiol.

plačiau

 
 
2022-05-22 Šv. Mišių auka už parapijos Caritą minint 33-iąsias gyvavimo metines

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas susirinkusiems į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią kalbėjo, kad prieš 33-ejus metus parapijos klebono Juozo Vaičeliūno pakviesti, būrelis aktyvių parapijiečių, norinčių gyventi Evangelijos dvasia darant gerus darbus, susibūrė į Carito organizaciją ir savo vadove išsirinko Maleniją Pivorienę, sėkmingai ir vaisingai vadovaujančią iki šiol.

plačiau
 
2020-02-27 Karitietės dalyvavo arkivyskupijos Carito metinėje konferencijoje

Vasario 27-ąją mūsų parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė kartu su grupe Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos karitiečių kaip ir kasmet vyko į Kauno arkivyskupijos metinę konferenciją.

plačiau
 
2019-06-16 Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Carito veiklos 30-mečio minėjimas

Šv. Jurgio bažnyčios Carito šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius. Meldėmės dėkodami Dievui už suteiktas jėgas nuveikti tiems darbams, kuriuos karitietės nuveikė per 30 metų. Prašėme stiprybės ir sveikatos tęsti šiuos kilnius darbus su malda ir meile. Taip pat prašėme amžinosios ramybės anapilin iškeliavusioms Carito narėms.

plačiau

 
 
2018-12-21 Vargstantiems suorganizuota tradicinė Kūčių popietė

Kaip ir kasmet prieš Kalėdas, Kėdainių šv. Jurgio parapijos Caritas, Parapijos namuose suorganizavo Kūčių popietę vargstantiems ir stokojantiems. Jau antrus metus tai organizuojama kartu su „Viltis - Vilkonda“ Labdaros ir paramos fondu. Parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė prie Kūčių stalo dalindamasi kalėdaičiu su vargstančiaisiais kalbėjo apie mūsų visų pareigą mylėti ir stiprinti vienas kitą. Priminė, kad kiekvienas čia esantis ypatingu būdu yra Dievo širdyje. Linkėjo būti arti Kūdikėlio Jėzaus, kuris su meile žvelgia į kiekvieną. Malenija Pivorienė ragino skubėti atsigręžti į Dievą ir pakelti galvas, nes Dievas yra su mumis.

plačiau
 
2018-11-11 Pasitinkant Pasaulinę vargstančiųjų dieną

Artėjant Pasaulinei vargstančiųjų dienai Kėdainių šv. Jurgio parapijoje vyko Carito susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 40 aktyvių parapijos caritiečių ir remėjų. Susirinkimą organizavusi carito pirmininkė Malenija Pivorienė jau beveik trisdešimt metų vadovauja parapijos Carito veiklai.

 

plačiau

 
 
2013-06-24 Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanota mūsų caritietė

2013 m. birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu apdovanojo mūsų parapijietę MALENIJA PIVORIENĘ – už ilgametes, pasiaukojamas ir vaisingas pastangas buriant ir vadovaujant Kėdainių šv. Jurgio parapijos „Caritas“, parodytas gražias ir prasmingas krikščioniškos veiklos iniciatyvas ir nuoširdų tikinčio žmogaus gyvenimo liudijimą.

plačiau
 
2010-12-03 Savo laiką aukoja kitiems

Kėdainių šv. Jurgio parapijos „Caritas“ šiuo metu turi 40 savanorių, tarp kurių penki vyrai ir penkios šeimos.

 

plačiau